Harry Zuidersma, Groep de Mos stadsdeelvoorzitter Segbroek, wil weten waarom op 7 september jongstleden geen werk is gemaakt van de aangekondigde presentatie van de Gebiedsplannen Segbroek.

Zuidersma: “Het volk dat op deze avond was afgekomen ging teleurgesteld en géén millimeter wijzer huiswaarts. Ik zou wel eens willen weten waarom de avond niet in lijn was met de aankondiging dat het over de presentatie van de Gebiedsplannen Segbroek zou gaan. Op deze manier wordt inspraak van buurtbewoners wel erg karig”.

Mensen die over Segbroek willen meepraten kunnen mailen naar segbroek@groepdemos.nl

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt Arjen Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Presentatie Gebiedsprogramma’s’ (1)? In het bericht staat dat wethouder Joris Wijsmuller op 7 september een presentatie zou geven voor de Gebiedsplannen voor Segbroek.

2) Naar nu blijkt, dankzij de aanwezigheid van Harry Zuidersma, de stadsdeelvoorzitter Segbroek van Groep de Mos, was de presentatie die avond een mislukking. De wethouder presenteerde namelijk helemaal geen Gebiedsplannen. Daar waren de aanwezige buurtbewoners niet blij mee. Klopt dat?

3) Wat vindt u ervan dat er veel tijd en geld wordt besteed aan zo’n presentatie om vervolgens met niks aan te komen zetten, terwijl vantevoren duidelijk in de uitnodiging stond dat de Gebiedsplannen Segbroek zouden worden gepresenteerd?

4) Wat waren de kosten van deze avond? Kunt u in uw beantwoording ook een kostenoverzicht geven van alle andere presentaties van de Gebiedsplannen.

5) Wanneer komt u in Segbroek wél uw Gebiedsplannen presenteren?

 

(1) ‘Presentatie Gebiedsprogramma’s’, De Nieuwe Regentes, 7 september 2015. http://www.denieuweregentes.nl/agenda/2015/09/stadsdeelkantoor-segbroek/