Groep de Mos heeft rond de Jaarwisseling veel e-mails van gedupeerde ontvangen over de exorbitant erfpachtaanbiedingen.

De Mos: “Bij diverse slachtoffers hebben wij de aanbiedingen en taxaties ingezien. Door het samenbundelen van klachten, taxaties en aanbiedingen komen wij tot de conclusie dat er een enorme diversiteit in de bedragen en Groep de Mos wil nu een nog beter overzicht krijgen om dit als wapen te gebruiken voor de realisatie van de verlaging van de erfpacht.

Arnoud Bakhuizen van Koenders Makelaardij stelt: “Als wij zoveel mogelijk aanbiedingsbrieven van de gemeente en taxatierapporten naast elkaar leggen, dan kunnen we gaten schieten in de enorme diversiteit in de hoogte van de vastgestelde bedragen, teneinde de vastgestelde erfpacht te verlagen”. Groep de Mos roept de erfpachtgedupeerden op om via loosduinen@groepdemos.nl het volgende digitaal naar ons te sturen: – de aanbiedings breif van de gemeente – het taxatie rapport

De inventarisatie verzorgt Koenders Makelaardij geheel gratis. Uw gegevens zullen enkel intern worden gebruikt en vertrouwelijk worden behandeld.