Raadsleden De Mos en Guernaoui willen Investeringsfonds Bereikbaarheid en snelle aanpak verkeersknelpunten 

Vrijwel dagelijks loopt het in de Haagse regio gierend vast. Volgens cijfers van TNO brachten files de Nederlandse economie meer dan een miljard euro schade toe. Hierbij heeft Den Haag de twijfelachtige eer om bijna jaarlijks te worden uitgeroepen tot ‘s lands Filehoofdstad, hetgeen voor KPN een reden was om met haar hoofdkantoor uit de Binckhorst te vertrekken; een banenverlies van 2.000 medewerkers.
“Den Haag blijft de komende jaren groeien, zowel in inwonertal als in bezoekers en toeristen. Dit stelt hogere eisen aan de bereikbaarheid van de stad. Een groeiend autoverkeer, onder andere naar Scheveningen, betekent een slechtere leefbaarheid. Deze enorme verkeerscrisis vraagt om structurele oplossingen voor zowel het autoverkeer als voor het openbaar vervoer”, stellen de Groep de Mos raadsleden Richard de Mos en Rachid Guernaoui, die in het verkiezingsprogramma van de lokale partij met een Haags Deltaplan Bereikbaarheid zullen komen.

Verbeteren Randstadrail-lijnen 
De Mos en Guernaoui willen het openbaar vervoer in Den Haag en Scheveningen verbeteren met het ondergronds doortrekken van Randstadrail vanuit Den Haag Centraal. Hierdoor wordt Scheveningen-Bad beter en sneller bereikbaar en ontstaan er betere verbindingen tussen Scheveningen-Haven en het centrum: “Daarnaast moeten de bestaande en succesvolle Randstadrail-lijnen verbeterd worden, zodat een snellere verbinding ontstaat tussen Den Haag ZuidWest en het centrum. Aanpassingen van de samenloop tussen HTM en RET-netwerk moet leiden tot meer ruimte voor een extra Randstadrail-verbinding tussen Zoetermeer, Leidschenveen, station Ypenburg, ADO-stadion, Binckhorst, Madurodam en Scheveningen”.

Upgraden autowegen
Naast investeringen in het OV vindt Groep de Mos het hoog tijd dat ook het Haagse wegennet wordt aangepakt.
“Onze mooie stad staat stil. In de auto, de tram en bus én op bestuurlijk vlak”, aldus De Mos en Guernaoui, die willen dat er eindelijk werk wordt gemaakt van het ondertunneling van het Telderstracé. “Deze ondertunneling zal de doorstroming bevorderen, zeker als er gelijk een tramspoormogelijkheid wordt gecreëerd. Bovendien creëren we bovengronds meer groen”, aldus De Mos en Guernaoui, die zich verder hard maken voor het met ongelijkvloerse kruisingen verbeteren van de Lozerlaan en de N44 vanuit Wassenaar. De Mos en Guernaoui: “Het wordt hoogtijd om onze belangrijke doorvoerroutes te ontlasten. Het toevoegen van extra capaciteit dient ook te geschieden door vanaf de A4 extra inprikkers te realiseren, zoals bij de Prinses Beatrixlaan”.

Méér ondergrondse parkeergarages
Als laatste speerpunt in het Deltaplein Bereikbaarheid zal Groep de Mos pleiten voor het aanleggen van meer ondergrondse parkeergarages.
“Onder de sportcampus in Het Zuiderpark, onder het Malieveld en bij de Groenteweg nabij de Haagse Markt, dienen in de nabije toekomst ondergrondse parkeergarages gerealiseerd te worden om de toenemende parkeerdruk het hoofd te kunnen bieden”, aldus de twee Groep de Mossers.
 
Financiering 
Met deze grote investeringen zijn ook hoge kosten verbonden.
“Daarom pleiten wij voor een Investeringsfons Bereikbaarheid, meer publiek-private samenwerking én voor een veel actievere geldlobby vanuit het College van B&W naar het Rijk. De tijd van niets doen moet voorbij zijn”, aldus De Mos en Guernaoui, die verder pleiten voor een combinatie van inzet van bestaande begrotingsmiddelen (zoals dividend uit HTM en de opbrengsten betaald parkeren), aanpak onderbesteding en herprioritering binnen het programma verkeer en vervoer. “Alleen hiermee kan jaarlijks 40 miljoen euro vrijkomen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad”.