In een pittig rapport oordeelt de Haagse Rekenkamer over ambtenaren die buiten het stadhuis teveel macht zouden hebben. Zo’n twintig gemeentemedewerkers zijn benoemd tot bestuurders bij bedrijven, verenigingen of stichtingen die nauwe (financiële) banden onderhouden met het bestuur van de stad waarover diezelfde ambtenaren beleid maken. Deze dubbele petten zijn onaanvaardbaar en kunnen leiden tot belangenverstrengeling zo stelt Groep de Mos / Ouderen Partij in een reactie. De partij trok eerder tevergeefs aan de bel over het uitblijven van een onderzoek naar vermeende fraude binnen de dienst stadsbeheer, waardoor de geest van Don Corleone & Co boven het stadhuis blijft hangen.

Groep de Mos woordvoerder bestuur Lex Kraft van Ermel: “Als in een organisatie de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft, is het ongewenst dat zij de rol van eigenaar en opdrachtgever vermengen. Niet alleen uit bestuurlijk oogpunt, maar ook in de rol van de werkgever. Een ambtenaar moet geen taak hebben names de gemeente, naast zijn werkzaamheden in de gemeentelijke organisatie zelf. Hij kan immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, ook als hij onbewust financiële schade berokkent aan derden. Om maar niet te spreken van belangenverstrengeling waar we helaas in bestuurlijk Nederland veel over horen en lezen. Uit een bestuurlijke reactie van het college blijkt dat zij niet bereid is in alle gevallen in te binden. Te gek voor woorden. Groep de Mos wil dat alle vormen van dubbele petten worden afgeschaft”.

Groep de Mos Raadslid Kraft van Ermel eist ontnomen bevoegdheden van de Raad terug 

Nog kwalijker is dat het onderzoek van de Haagse Rekenkamer aantoont dat het College de Raad liever kwijt dan rijk is. Zo zijn met de nieuwe verordening financieel beheer en beleid de bevoegdheden van de Raad verminderd, maar heeft het College de Raad daar niet expliciet op gewezen. Groep de Mos / Ouderen Partij zal in de commissievergadering over dit onderwerp eisen, desnoods per motie, om die situatie subiet te repareren.