Raadslid Lex Kraft van Ermel wil meer inzet om senioren aan banen te koppelen

Groep de Mos / Ouderen Partij vindt dat ouderen, nu de werkgelegenheid aantrekt, onevenredig kind van de rekening blijven.

Groep de Mos woordvoerder Ouderenbeleid Lex Kraft van Ermel: “Als je op je 50ste werkloos wordt en geen baan vindt, zit je minstens 17 jaar op de bank niets te doen. Op dit moment is 62% van de werkloze 50plussers langer dan een jaar werkloos. De instroom van 50 plussers in de WW is nog steeds groter dan de uitstroom. En uitstroom is vaak niet naar een betaalde baan, maar naar de AOW of bijstand.  Ervaring blijft onbenut en vaardigheden verdampen”.

Het uitstromen naar de AOW of de bijstand komt voor deel door de spanning op de arbeidsmarkt. Helaas zijn werkgevers steeds minder bereid om ouderen in dienst te nemen. Zij denken dat ouderen duur, vaker ziek en weinig productief zijn. Dit vooroordeel moet de wereld uit. Ouderen nemen veel werkervaring mee, hebben geleerd op tijd te komen en zijn vaak heel gemotiveerd.

“De gemeentelijke ambassadeur moet werkgevers ervan overtuigen dat 50plussers waardevolle werknemers zijn. De belangrijkste taak is senioren aan banen te koppelen.  Zo’n ambassadeur is een netwerker m/v met veel ervaring, bij voorkeur opgedaan in bedrijfsleven, of op het snijvlak van bedrijfsleven en openbaar bestuur”, aldus Kraft van Ermel.

Naast de inzet om meer ouderen aan het werk te helpen kan de Ouderen Ambassadeur zich ook inzetten op andere gebieden waar ouderen de klos zijn. Denk aan de gevolgen die de gedwongen verhuizingen uit verpleeghuizen en het thema Ouderenroof waar Groep de Mos voor de zomer een initiatiefvoorstel voor indiende. Groep de Mos / Ouderen Partij zal haar voorstel tijdens de begrotingsbehandeling indienen en roept het college op direct om na het Kerstreces met een uitgewerkt plan aangaande een Ouderen Ambassadeur te komen.