De Haagse lokale fracties Groep de Mos / Ouderen Partij en ChristenUnie/SGP zullen vandaag bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad van Den Haag pleiten voor het openhouden van het Binnenhof. Het Haagse stadsbestuur had eerder in een brief aan de Tweede Kamer laten weten ‘ingenomen’ te zijn met het feit dat het kabinet kiest voor de renovatievariant, waarbij het Binnenhof voor een periode van 5,5 jaar wordt afgesloten.

“De complete afsluiting betekent eenvoudigweg het failliet van het Pleinkwartier, waar vele winkels, horecagelegenheden en culturele instellingen het juist moeten hebben van de attractie die het Binnenhof is”, aldus de fractievoorzitters Richard de Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP). Zij krijgen daarbij bijval van het Overkoepelend Overleg Pleinkwartier, de belangenvertegenwoordiger van een groot aantal organisaties die betrokken zijn en belang hebben bij een goed functionerend Pleinkwartier.

De partijen dienen gezamenlijk een motie in die het stadsbestuur oproept om haar brief, zoals die op 9 oktober jongstleden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal geschreven is, in te trekken en er bij het kabinet alsnog op aan te dringen om het Binnenhof open te houden en ervoor te zorgen dat de toeristische loop in het Pleinkwartier en rondom het Binnenhof ook de komende jaren op gang blijft.

“We snappen dat dat een hele opgave is, maar de lokale belangen van het Pleinkwartier, bestaande uit vele winkels, horeca en culturele instellingen, moeten zwaarder wegen dan een brief wegplukken van het bureau van de Kamervoorzitter. Het kan toch niet zo zijn dat de Eerste Kamer, die tegen het volledig afsluiten van het Binnenhof is, lokale beter belangen beter in het snotje heeft dan ons eigen stadsbestuur, aldus De Mos en Grinwis.