‘Echte visie ontbreekt’!

Groep de Mos / Ouderen Partij in de Haagse gemeenteraad is blij dat er eindelijk wat gebeurt op Scheveningen, maar om nu te stellen dat wat investeringen in wat helmgras en duingras zullen leiden tot een broodnodige ‘facelift’ gaat de lokale partij veel te ver, daarvoor ontbreekt simpelweg een echte visie.
Fractievoorzitter Richard de Mos: “Als je bedenkt wat voor geweld Scheveningen de laatste jaren is aangedaan, dan is die 20 miljoen die de gemeente nu voor een opknapbeurt wil investeren echt niet meer dan een doekje voor het bloeden. Het zijn de partijen die nu mede de dienst uitmaken op het stadhuis die Scheveningen hebben veranderd in een betonnen woestenij. Zij sloopten ondermeer het prachtige Palace Hotel en het Seinpostcomplex. Zij zorgden ervoor dat Reinder Zwolsman het Gevers Deynootplein omtoverde tot één van de lelijkste pleinen van Nederland. Om dat, op termijn, te herstellen is wel wat meer nodig dan de schaamlap die nu wordt gepresenteerd”.
Als het aan Groep de Mos / Ouderen Partij ligt wordt er een wijziging in het bestemmingsplan doorgevoerd waardoor er op Scheveningen Bad en Dorp alleen nog in de oude stijl mag worden gebouwd en waarbij hoogbouw onmogelijk wordt gemaakt. Als de huidige betonnen huizen aan het einde van hun levensduur zijn, kan daar dan wat moois worden gerealiseerd.
De Mos: “Alleen op die manier kunnen we, binnen een aantal decennia, terug naar de exclusieve en chique badplaats die Scheveningen begin 19e eeuw was”.

Eenduidigheid en welstandscommissie
Om een eenduidige bouwstijl op Scheveningen te realiseren wil Groep de Mos niet alleen een wijziging in het bestemmingsplan, maar ook het instellen van een welstandscommissie op Scheveningen, die, samen met bewoners, gaat kijken of de veelal megalomane plannen vanuit het stadhuis Scheveningen geen geweld aandoen.
De Mos: “Kijk nou naar die futuristische boulevard. Die niet zou misstaan in versie van StarTrek met wijlen Dr. Spock en zijn kornuiten in de hoofdrol, maar die past totaal niet bij de aangrenzende karakteristieke Keizerstraat. Daar is dus slecht over nagedacht. En wat te denken van de herinrichting van de haven? Terwijl men met een schamele 20 miljoen de in Scheveningen Bad aangerichte schade van de afgelopen decennia probeert te verdonkeremanen, gaat men in de haven op dezelfde voet verder, namelijk het volplempen van dat gebied met grote betonnen blokken. Een farce!”.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad
1) Bent u bekend met het artikel ‘Sleets Scheveningen krijgt flinke opknapbeurt’ (1)?
Hulde dat uw College na decennia van de welhaast totale afbraak van de ooit zo exclusieve en chique badplaats Scheveningen het licht heeft gezien en tenminste een eerste poging wil ondernemen om de aangerichte schade te herstellen.

2) Maar valt het planten van duinroos en helmgras, alsmede het herbestraten en aanpakken van straatmeubilair nu te betittelen als ‘facelift’ van Scheveningen; er wordt immers niets ondernomen tegen de foeilelijke betonnen gebouwen? Zo neen, heeft u, met Groep de Mos, de bereidheid om te werken naar een lange termijnvisie waarbij we, op termijn, het Scheveningen terugkrijgen van begin 19e eeuw?

3) Heeft u de bereidheid om de volgende zaken in uw Collegeperiode te realiseren:

a) Een wijziging in het totale bestemmingsplan Scheveningen Bad en Dorp, waardoor er alleen nog in de oude bouwstijl mag worden gebouwd en waarbij hoogbouw in de ban wordt gedaan. Als de huidige betonnen blokken aan het einde van hun levensduur zijn, kan daar dus wat moois worden gebouwd;

b) Het instellen van een welstandscommissie, waarbij inwoners van Scheveningen een prominente stem krijgen, die gaat zorgen voor een eenduidige bouwstijl op Scheveningen en voor draagvlak hiervan onder de bevolking;

c) Scheveningen weer zien als driefunctie gebied, te weten Haven, Bad, en Dorp; waarbij we in de gebieden Haven en Bad, op termijn, de grandeur weer laten opbloeien en waarbij we haven bestemmen voor havengebonden activiteiten?

d) Het stoppen met het voortbouwen op de al decennia alles op Scheveningen verwoestende voet en subiet afzien van uw betonblokbouwplannen in het havengebied.

(1) ‘Sleets Scheveningen krijgt flinke opknapbeurt’, Volkskrant, 6 maart 2015