Eerdere oproepen tot wieden College nog steeds aan dovemans oren besteed 

Ton Scheer, Groep de Mos stadsdeelvoorzitter Loosduinen, heeft de laatste weken veel klachten gekregen over het schaamteloze gebrek aan onderhoud van het Piet Vinkplantsoen nabij Kijkduin.

“Nadat het plantsoen een zomer lang is overwoekerd door torenhoog onkruid, blijkt na één simpele maai-actie bijna niets meer over van een plantsoen dat recht zou moeten doen aan de verdiensten van wijlen oud-wethouder Piet Vink. Lege troosteloze half vermolmde plantenbakken zonder planten zijn een doorn in het oog bij veel bewoners en bezoekers”, aldus een verbouwereerde Ton Scheer (zie foto).

Al vaker aan de bel getrokken

Groep de Mos heeft al eerder aan de bel getrokken over het erbarmelijke onderhoud van het Piet Vinkplantsoen. Zo riep de partij in september 2013 Karsten Klein, voormalig stadsdeelvoorzitter Loosduinen, nog op om de schoffel te hand te nemen. Tevergeefs zo blijkt nu. Reden voor Groep de Mos Raadslid Arjen Dubbelaar om opnieuw vragen te stellen.

Dubbelaar: “Het Piet Vinkplantsoen is aangelegd met belastinggeld (circa 50.000 euro). Piet Vink heeft een grote staat van dienst als wethouder. Het is dan ook een schande dat we het plantsoen zo slecht onderhouden. Naast het slechte onderhoud van het Piet Vinkplantsoen, willen wij van het stadsbestuur weten hoe andere perken, plantsoenen en straten (onkruidverwijdering) worden onderhouden, daar wij afgelopen zomer meer klachten gekregen hebben over door onkruid overwoekerde wijken. Niet echt reclame voor het aangezicht van onze stad”.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het Piet Vinkplantsoen dat door uw College ter meerdere eer en glorie van wijlen oud-wethouder Piet Vink is aangelegd?

2) Klopt het feit dat deze aanleg de belastingbetaler 50.000 euro heeft gekost? Zo ja, kunt u duiden waarom het onderhoud zo erbarmelijk slecht is, daar het plantsoen de hele zomer is overwoekerd met torenhoog staand onkruid en dat na het maaien troosteloze vermolmde plantenbakken het aangezicht bepalen, iets dat bewoners en bezoekers een doorn in het oog is?

3) Waarom heeft de gemeentelijke dienst belletjes van bewoners over de erbarmelijke staat van onderhoud van het plantsoen niet ter harte genomen?

4) Waarom heeft het College de schoffel in 2013 niet ter hand genomen toen Groep de Mos het slechte onderhoud van het Piet Vinkplantsoen ook al aan de kaak stelde, zeker gezien de 50.000 euro die hiervoor schijnen te zijn uitgegeven?

5) Hoe zit het qua onderhoud van perken, plantsoenen en straten v.w.b. onkruidverwijdering? Klopt het dat één per jaar maaien het enige is dat gedaan wordt? Kunt u in uw beantwoording meenemen waarom mensen steen en been klagen over het groenonderhoud in de stad.