Na jarenlang gesteggel en loze beloften heeft Groep de Mos eindelijk een klip en klare toezegging van sportwethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) gekregen. Toen Groep de Mos tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad een motie indiende die het stadsbestuur opriep om met ADO in overleg te treden om er samen zorg voor te dragen dat de tribunestoeltjes, die aan het einde van hun levensduur zijn, worden vervangen en het clublogo terugkeert op de tribune van Midden-Noord, kreeg de partij eindelijk een klip en klare toezegging van de wethouder: ‘Ik ga kijken wat mogelijk is voor het vernieuwen van de tribunestoelen bij ADO’.

De wethouder erkende in het debat dat er de laatste jaren door het stadsbestuur verschillende signalen zijn afgegeven richting ADO Den Haag. In januari 2014 beloofde het stadsbestuur, in beantwoording op vragen van Groep de Mos, nog om de tribunestoelen te vervangen en om het ADO-logo terug te laten keren. Later werd die belofte echter geen gestand gedaan. Het stadsbestuur vond in Groep de Mos echter een standvastig pleitbezorger van de belangen van onze groengele trots.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Groep de Mos vindt dat de gemeente als eigenaar van het stadion haar verantwoordelijkheid moet nemen, zeker nu ADO heeft aangegeven de helft van de totale kosten van het vernieuwen van de tribunestoeltjes te willen dragen. Ik ga de wethouder aan zijn woord houden, zeker nu hij onlangs bij de start van de nieuwe fase van de bouw van het ADO-jeugdcomplex in het Zuiderpark heeft aangegeven dat de gemeente zich hard gaat maken voor zowel nieuwe tribunestoeltjes als de terugkeer van het ADO-logo op Midden-Noord”.