De Mos zal voorjaarsnota gebruiken om onvrede Loosduiners kenbaar te maken

Naar aanleiding van berichten in de Loosduinse Krant over de invoering van betaald parkeren in Houtwijk en ridicule borden op de Machiel Vrijenhoeklaan heeft Groep de Mos een lading mails gekregen.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “De door het stadsbestuur voorgenomen versmalling van de Machiel Vrijenhoeklaan van aan weerszijden twee rijbanen naar aan weerszijden één rijbaan wordt door de mensen die gereageerd hebben geenszins gedeeld. Mensen vrezen enorme files op het traject dat notabene deel uitmaakt van de ringweg rond Den Haag. ‘Het staat nu al vast, hoe lang denkt u dat de files gaan worden als de route wordt terugebracht tot slechts één rijbaan’ was een duidelijke reactie”.

Ook de oproep om te reageren op de invoering van betaald parkeren in Houtwijk was niet aan dovenmansoren besteed. Duidelijk is wel dat onder andere mensen aan het Oscar Romeroplein, de Laan van Mensenrechten en de Architectenbuurt helemaal niet zitten te wachten op de invoering van betaald parkeren. Velen van hen pleiten voor acties richting het betaald parkeren bij het Haga-ziekenhuis waardoor veel bezoekers hun gratis heil zoeken in de aangrenzende wijken.

“Ik zal de kritiekpunten van bewoners meenemen bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de Haagse gemeenteraad op 9 juni aanstaande”, aldus De Mos.

Kritische noot aangaande het veranderen van de rotspartij

Naast veel steunbetuigingen over het aanpassen van de smalle met rotsen aangeklede bocht in de Rigolettostraat, nabij de Mozartlaan, was er ook kritiek op het voorstel.

De Mos: “Ik wil benadrukken dat wij voor langzaam rijdend verkeer zijn in dit deel van Loosduinen, sterker we hebben daarvoor onder andere de Mozartlaan steeds voor gepleit, maar deze ridicule smalle bocht leidt juist tot onnodige gevaarlijke verkeerssituaties, zeker voor die mensen die onbekend zijn met de bocht (zie foto). Daarom pleiten wij voor een beter aangelegde en veiligere verkeersdoorgang aldaar”.