De Mos: ‘Regeltjesbulldozer sloopt horeca’! 

Groep de Mos in de Haagse gemeente heeft het he-le-maal gehad met de ongebreidelde regeldrift die de Haagse horeca aan banden legt. Geluidsboetes, sluitingen bij geweldsincidenten en een wirwar aan vergunningen. In plaats van meedenken met de horeca, wordt het leven van kroegbazen zuur gemaakt en het ondernemen beperkt. Afgelopen week kreeg eet- en muziekcafé Foots in de Reinkenstraat nog twee boetes van elk 3.000 euro opgelegd vanwege het overschrijden van stringente  geluidsnormen. Met zulk beleid wordt het spelen van live-muziek onmogelijk.

“Deze regeldrift moet stoppen! Daarom roepen wij kroegbazen en bezoekers van horeca etablissementen op om doorgeslagen regeldrift bij ons te melden via stopregeldrifthaagsehoreca@gmail.com“. aldus Groep de Mos / Hart voor Den Haag lijsttrekker Richard de Mos, die de krachten wil bundelen om te komen tot een soepeler horecabeleid in de stad.

Groep de Mos wil een stevige lobby vanuit de gemeente Den Haag richting het Rijk om de landelijk geldende geluidsnormen voor cafés te verruimen.
“Daarnaast wil Groep de Mos een Fonds Geluidsnormen om bij horecazaken en aangrenzende woningen fysieke maatregelen, zoals isolatie, tegen geluidsoverlast te realiseren”, aldus Groep de Mos horecawoordvoerder Rachid Guernaoui, die verder wil dat eindelijk gevolg wordt gegeven aan de aangenomen Groep de Mos motie waarbij de daders van (gewelds)incidenten worden aangepakt en niet de horeca-ondernemer. Guernaoui: “We hopen dat veel horeca-ondernemers en bezoekers doorgeslagen regeldrift gaan melden, want de disproportionele bestuurlijke maatregelen jegens horeca-ondernemers staan niet in verhouding tot verwijtbaar gedrag van deze zelfde ondernemers in de meeste situaties. Sluiting betekent in de meeste gevallen een faillissement waarbij tevens ook leveranciers en personeel gedupeerd worden, met alle gevolgen van dien.