De Mos en Van Kent: ‘Ondanks miljoenen die uitgeven worden aan het beleid; blijft de armoede groeien’

Wat gebeurt er precies met het geld voor armoedebestrijding in Den Haag? Dat willen de Haagse oppositiepartijen Groep de Mos en SP weten tijdens de begrotingsbehandeling op vrijdag 4 november. In totaal geeft het stadsbestuur jaarlijks een bedrag van bijna 60 miljoen euro uit om armoede tegen te gaan.

Een hoop geld, hoewel armoedebestrijding een terecht speerpunt van het Haagse College, vinden de twee partijen. Helaas zijn de effecten niet zichtbaar genoeg. Er zijn in de afgelopen twee jaar niet mínder huishoudens, maar juist méér huishoudens in Den Haag die op of onder het sociale minimum leven.

In twee jaar tijd is dat aantal toegenomen met 10.000 naar ruim 54.000 huishoudens. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, stellen Groep de Mos en SP. “Wij dienen vrijdag een motie in tijdens de begrotingsbehandeling in de raad, omdat we willen weten wat nou de impact is van het uitgegeven geld. Het lijkt nu niet bepaald effectief,” aldus Richard de Mos, fractievoorzitter van Groep de Mos en Bart van Kent, fractievoorzitter van de SP.

De motie van de twee partijen roept op om de Rekenkamer te vragen om in het eerste kwartaal van 2017 een impactmeting te starten naar het effect van het Haagse armoedebeleid. De uitkomsten en aanbevelingen voor het vergroten van die impact moeten aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor de begrotingsbehandeling van 2018.
Van Kent en De Mos: “We kunnen met de uitkomsten van de impactmeting in de hand kijken waar we het beleid bij kunnen sturen, zodat we komen tot een beleid waar bij armoede af- in plaats van – toeneemt”.