Bij de Raadsvergadering in de gemeente Den Haag zal de lokale fractie Groep de Mos / Ouderen Partij het stadsbestuur oproepen om ADO-prominenten te verenigen en ertoe te bewegen om te investeren in het terugkopen van ADO Den Haag van de Chinese clubeigenaar Wang. Deze komt de ene na de andere door hem gedane belofte niet na, waardoor de club in ernstige financiële problemen dreigt te komen. Medio februari kan ADO, als er niet snel een oplossing komt, de salarissen van spelers en kantoorpersoneel niet meer betalen.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Zowel onlangs als in het verdere verleden hebben ADO-prominenten, zoals Dick Advocaat, Martin Jol, Aad de Mos, Rob Jansen en vele anderen, uitspraken gedaan over een mogelijke rol bij het redden van onze club. Aan deze ADO-prominenten nu de schone taak om in deze penibele situatie de daad bij het woord te voegen. De gemeente moet daarbij als aandeelhouder van de club en eigenaar van het stadion een prominente rol spelen om iedereen zo snel mogelijk aan tafel te krijgen”.

Groep de Mos zal het stadsbestuur daarom opnieuw oproepen om het opzetten van een voetbalstichting, waarin donateurs hun gelden kunnen storten, te faciliteren en te coördineren. Ook dringt de partij er bij het stadsbestuur op aan dat de gemeente, als Wang volgende week opnieuw niet naar Europa komt, met een zware delegatie af te reizen naar China om Wang ter orde te roepen over het structureel niet nakomen van zijn beloften en om bij de Chinees na te gaan wat zijn exacte bedoeling nu met ADO is.

“Het stadsbestuur moet nu echt uit haar winterslaap ontwaken en haar verantwoordelijkheden nemen. We hebben als stad miljoenen aan belastinggeld in ADO gestoken en de gemeente is zowel aandeelhouder van de club als eigenaar van het stadion. Daarnaast heeft onze club een gigantisch maatschappelijk belang. Dan past het niet om vanuit je luie stoel te kijken hoe ADO steeds verder wegzakt in het moeras, maar dan moet je als de wiederweerga aan de slag om onze club te redden”, aldus De Mos.

Moties

Hieronder de drie moties die de partij vanavond gaat indienen:

Motie faciliteren & coördineren voetbalstichting actueler dan ooit

Constaterende dat ADO-clubeigenaar Wang deze week opnieuw niet is verschenen op de aandeelhoudersvergadering van ADO Den Haag, waardoor de club volgende maand de salarissen van spelers en kantoorpersoneel niet meer kan betalen en onder curatele van de KNVB in categorie 1 komt te staan,

Van mening dat:

– ADO Den Haag een groot maatschappelijk belang dient in zowel de gehele regio Haaglanden als in het Nederlandse betaalde voetbal;

– de gemeente zowel als prioriteitsaandeelhouder en eigenaar van het stadion een zware verantwoordelijkheid heeft jegens de club met de daar bijbehorende risico’s;

– de gemeente voorts vele miljoenen Haags belastinggeld in de club heeft geïnvesteerd, dat bij een faillissement verloren gaat,

Constaterende dat er steeds meer geluiden zijn waar te nemen van mensen die willen investeren in onze groengele trots,

Verzoekt het College het opzetten van een voetbalstichting, waarin donateurs hun gelden kunnen storten, te faciliteren en coördineren, teneinde ADO weer in Haagse handen te krijgen,

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Motie actief oproepen & verenigen ADO-prominenten

Constaterende dat ADO-clubeigenaar steevast zijn beloften richting ADO, haar supporters en de stad niet nakomt,

Voorts constaterende dat er door diverse ADO-prominenten, zoals Dick Advocaat, Martin Jol, Aad de Mos, Rob Jansen en vele anderen, zowel onlangs als in het verdere verleden uitspraken zijn gedaan over een mogelijke rol van deze prominenten bij het redden van ADO Den Haag,

Van mening dat de tijd nu meer dan ooit rijp is dat deze ADO-prominenten de daad bij het woord voegen,

Verzoekt het College als aandeelhouder van ADO Den Haag actief een lijst te maken van ADO-prominenten die het verleden uitspraken hebben gedaan over het redden van ADO Den Haag en deze prominenten – al dan niet via de op te zetten voetbalstichting – te benaderen om de daad bij het woord te voegen en een groengele reddingsboei richting onze club te werpen,

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Motie delegatie gemeente naar China

Constaterende dat ADO-clubeigenaar Wang het de laatste tijd stelselmatig laat afweten, waardoor ADO Den Haag in ernstige financiële problemen komt,

Van mening dat de heer Wang door de medeaandeelhouders, zijn de vereniging HFC en de gemeente Den Haag, subiet ter orde moet worden geroepen over het structureel niet nakomen van door hem toegezegde betalingsverplichtingen, waardoor ADO Den Haag in ernstige financiële problemen komt,

Verzoekt het College, indien de heer Wang volgende week weer niet richting Europa komt, een zware delegatie samen te stellen en richting China af te reizen om de heer Wang ter orde te roepen en bij hem na te gaan wat hij nu eindelijk met ADO Den Haag wil en de Raad daar terstond over te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag,