“Organiseer Ronde Tafel versoepeling horecabeleid”

Uit een rondgang van AD-journalisten langs Haagse horeca in de binnenstad, komt een bevestigend beeld naar voren van één van de verkiezingsspeerpunten van Groep de Mos: “De roep om versoepeling van het Haagse horecabeleid”!

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Het is triest te moeten horen dat horeca-ondernemers nog steeds vinden dat zij worden tegengewerkt door de gemeente bij het organiseren van feesten. Zonder goede faciliterende rol van de gemeente, onder andere op het gebied van het verstrekken van vergunningen, blijft Den Haag een slaapstad, waarbij het uitgaanspubliek uitwijkt naar andere steden.”

Groep de Mos vindt het een goede zaak dat wethouder Klein stelt dat hij ook meer reuring in de stad wil. Daarom roept de partij hem op om, nog voor de definitieve vaststelling van de nieuwe Haagse Horecanota, op korte termijn een Ronde Tafel versoepeling horecabeleid te organiseren.

“Hierbij moet de wethouder in gesprek met de horeca-ondernemers, de diverse brancheverenigingen, organisatoren van (dance) evenementen, maar vooral ook met hét uitgaanspubliek zelf. Alleen zo kom je als wethouder te weten wat het Haagse uitgaansleven nodig heeft”, aldus Richard de Mos.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeentenaad

1) Bent u bekend met het artikel ‘Horeca wil meer samenwerking en soepel beleid’
(1)?

2) Heeft u de bereidheid om nog voor de definitieve vaststelling van de nieuwe Haagse Horecanota een Ronde Tafel versoepeling horecabeleid te organiseren met hierbij o.a. horeca-ondernemers, brancheverenigingen, organisatoren van (dance)evenementen en bovenal het uitgaanspubliek zelf om erachter te komen wat er nodig is om het Haagse uitgaansleven sterk te verbeteren? Zo neen, waarom niet?

(1) ‘Horeca wil meer samenwerking en soepel beleid’, 14 maart, AD