‘Wel toezegging overleg bewonersorganisatie Havenkwartier; maar wethouder weigert vooralsnog huizenbouw te schrappen” 

Afgelopen week probeerde Groep de Mos Raadslid Arjen Dubbelaar de wethouder warm te krijgen voor het eerder ingediende plan van Groep de Mos / Ouderen Partij en de ChristenUnie / SGP voor de Scheveningse Haven, met als belangrijkste speerpunt het schrappen van woningbouw rond de Derde Haven, teneinde de beroepsvaart en de visserij aldaar uit te breiden.

Arjen Dubbelaar: “Helaas gaf wethouder Klein aan dat hij geen millimeter afstand wil doen van de woningbouwplannen van de inmiddels vertrokken wethouder Norder. Door de haven vol te bouwen met huizen wordt toekomstige groei van de haven geblokkeerd; een economische blunder van jewelste. Door de draai van de Haagse Stadspartij wordt het steeds moeilijker om de voorgenomen huizenbouw uit het havengebied te weren, maar wij blijven ons best doen”.

Vreemd genoeg gaf wethouder Klein, op aandringen van Groep de Mos, wel aan om in gesprek te gaan met bewonersorganisatie Havenkwartier. De BOH heeft dezelfde zorgen als Groep de Mos, te weten de risicovolle combinatie van wonen met havengebonden activiteiten.

“Nieuwe bewoners zullen onherroepelijk gaan klagen over, ondermeer, stank- en geluidsoverlast, waardoor het werken in de haven onder de druk komt te staan. Daarom pleit de BOH ook voor ‘wonen op afstand’ in de haven. Benieuwd of de bewoners dit wel wijs kunnen maken aan wethouder Klein”, aldus Dubbelaar.

Naast zorgen over de haven deelt Groep de Mos de zorgen van de BOH over het niet weggenomen risico van hoogbouw op Scheveningen, de veiligheidsaspecten in de haven en de bereikbaarheid van het vissersdorp. Over dat laatste onderwerp presenteert het door Groep de Mos in de arm genomen onderzoeksbureau PAB binnenkort de uitkomsten van een enquête die over de bereikbaarheid is gehouden.