De Mos: ‘Enorme groei aantal toeristen opvangen met grote verkeersmaatregelen’! 

Het huidige stadsbestuur zet volop in op meer en meer toeristen richting Scheveningen, zonder dat het échte investeringen doet in het verbeteren van de nu al ernstig onder druk staande bereikbaarheid van Scheveningen.

“Het stadsbestuur wil het aantal toeristen met 8 miljoen mensen (!) doen laten toenemen. Van de huidige 14 miljoen per jaar nu naar 22 miljoen. Toeristen juichen wij ook toe, ze creëren immers werkgelegenheid, maar zonder noodzakelijke grote infrastructurele investeringen, zadel je Scheveningen op met een onbeheersbare verkeerschaos”, stelt Groep de Mos lijsttrekker Richard de Mos, die vindt dat de bewoners de prijs mogen betalen voor de groei van het toerisme. De Mos: “Kijk maar naar het betaald parkeren, dat zonder draagvlak over heel Scheveningen is uitgerold, omdat het stadsbestuur blijft weigeren om bij de groei van het toerisme ook te investeren in de infrastructuur”.

Tweerichtingsverkeer terug, meer ondergrondse parkeergarages en investeren in het OV

Als het aan Groep de Mos ligt, worden de komende vier jaar echte investeringen gedaan om de bereikbaarheid op Scheveningen eindelijk te verbeteren.

“Scheveningen slibt dicht. Het ingevoerde éénrichtingsverkeer veroorzaakt veel zoekverkeer, zeker bij toeristen die de weg op Scheveningen niet kennen. Mede daardoor is Scheveningen één van de slechtst bereikbare badplaatsen van Nederland”, aldus De Mos die pleit voor het herinvoeren van tweerichtingsverkeer op de Boulevard. Als stip aan de horizon wil De Mos ook sparen voor een toekomstige parkeergarage onder die Boulevard: De Mos: “Bij de Scheveningseslag erin en bij de haven eruit. Ook onder het Malieveld moet meer ondergrondse parkeergelegenheid worden gecreëerd, zodat dat er een goede P&R-voorziening ontstaat”.

Groep de Mos wil ook investeren in de aanleg van een ondergrondse metroverbinding tussen Den Haag Centraal Station en Scheveningen.

De Mos: “Alleen op die manier worden Bad en Haven beter bereikbaar. De gelden hiervoor moeten komen vanuit het Rijk, de verkoop van Eneco en de oprichting van een Haagse Investeringsfonds”.

Tenslotte stelt Groep de Mos nog tal van ‘kleinere’ maatregelen voor, zoals beter verkeersmanagement, de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen, meer rotondes en de inzet van verkeersregelaars die bekend zijn met de omgeving.