Groep de Mos/Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad is blij dat er eindelijk kerstverlichting komt op de Haagse Markt. De grootste partij vroeg het stadsbestuur om het faciliteren van kerstversiering mogelijk te maken, zodat de markt veilig doch pontificaal kan worden verlicht. Het stadsbestuur laat in haar beantwoording weten hier €13.700 euro voor gereserveerd te hebben. Tevens is het college bereid om in gesprek te gaan met de ondernemers op de Haagse Markt, teneinde een aantrekkelijke kerstverlichting te realiseren voor de langere termijn, zo laat het stadsbestuur weten in de antwoorden.

Vorig jaar was er discussie over uitgebreide kerstverlichting, de plannen van de marktkooplui werden toen tot twee maal toe om veiligheidsredenen afgekeurd door de gemeente. Het nieuwe college ziet wel kansen en raadslid Jelle Meinesz en fractievertegenwoordiger Mohamed Balah zijn blij met de komst van prominente kerstverlichting. Meinesz: “We willen graag wat terugdoen voor de marktondernemers die dagelijks bezig zijn om de Haagse Markt mooier te maken. Dit is een mooie impuls en zorgt voor een veel aantrekkelijkere uitstraling  van de markt rondom de kerstdagen.”. Balah: “Ik hoop dat de kerstverlichting snel zal worden geplaatst. Dit is goed voor de marktkramen en goed voor de bezoekers van de markt!”.