Groep de Mos: ‘Groei Islamitisch onderwijs een sta in de weg voor de integratie én een doodsteek voor het openbaar onderwijs’

Deze week wordt in de Haagse gemeenteraad gesproken over de komst van een nieuwe Islamitische basisschool, Yunus Emre, in stadsdeel Escamp. Groep de Mos / Ouderen Partij is mordicus tégen de komst van dit soort type onderwijs, die de integratie van niet-westerse allochtonen in de Haagse samenleving juist zal blokkeren in plaats van bevorderen.
Fractievoorzitter Richard de Mos: “We weten allemaal dat de integratie van veel moslims helaas ver achter blijft bij hetgeen wat wenselijk is voor een stabiele samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde vorig jaar nog cijfers dat juist Turkse en Marokkaanse jongeren moeilijker meekomen in de Nederlandse maatschappij. Je helpt deze jongeren niet door ze bij elkaar te voegen op Islamitische scholen, waarmee je verdere segregatie juist in de hand werkt, omdat op deze scholen puur wordt ingezet op de ontwikkeling van de Islamitische identiteit en niet op het handhaven en succesrijk worden in de Nederlandse samenleving”.
In vijf jaar tijd is het aantal leerlingen op Islamitische scholen, landelijk, met maar liefst 22 procent gestegen. Een zorgelijke ontwikkeling voor de Haagse wijken waar de integratie al onder hoogspanning staat en bovendien dé doodsteek voor openbare scholen.

“In de Schilderswijk heeft de openbare basisschool De Voorsprong  al haar deuren van de locatie aan de Van Damstraat moeten sluiten, omdat moslims kiezen voor Islamitisch onderwijs. Hetzelfde zou met de openbare basisscholen in Escamp kunnen gebeuren. Een slechte ontwikkeling omdat juist op openbare basisscholen alle culturen bij elkaar komen en men van elkaar kan leren in een omgeving waarbij diverse instanties, zoals zorginstellingen, politie en buurthandhavers betrokken kunnen worden. Bovendien ook een ongewenste ontwikkeling omdat bijzondere scholen op religieuze gronden kinderen kunnen weigeren”, aldus Richard de Mos.