Groep de Mos wil opheldering gevaarlijke blunder en plan van aanpak verbeteren slechte bestrating in Loosduinen
Groep de Mos / Ouderen Partij in de Haagse gemeenteraad vindt het symbolisch dat de gemeente zo heeft geblunderd bij het opknappen van het plaveisel bij Winkelhof Waldeck.
Groep de Mos stadsdeelvoorzitter Ton Scheer: “We hebben al maanden moeten leuren om de gemeente ertoe te bewegen om het straatmeubilair in Waldeck op te knappen. En nu er eindelijk iets gebeurd, wordt daar een gevaarlijke geul aangelegd, waarachter rollators en winkelwagentjes blijven hangen. Met het geld wat hiermee over de balk wordt gegooid hadden andere slecht onderhouden straten aangepakt kunnen worden, zoals in Kraayensteijn”.
Ton Scheer heeft aan zijn fractie gevraagd om schriftelijke vragen te stellen over deze blunder en over een plan van aanpak om andere slecht onderhouden straten in Loosduinen aan te pakken.
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:
1) Bent u bekend met de berichten ‘Onbegrip voor geul Winkelhof Waldeck’ (1) en ‘Foutje’ in bestrating Winkelhof Waldeck in Den Haag grote ergernis bij winkelend publiek ‘Dit kost handenvol geld plus gebroken benen’ (2)?
2) Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er, nu er eindelijk werk wordt gemaakt van het aanpakken van het slechte plaveisel in Winkelhof Waldeck, een levensgevaarlijke geul wordt aangelegd waarachter winkelwagentjes en rollators blijven hangen? Wat zegt dat over uw werkelijke interesse om het straatmeubilair in Loosduinen aan te pakken?
3) Kunt u duiden wat deze blunder heeft gekost?
4) Bent u op de hoogte van het feit dat veel bewoners in Loosduinen klagen over de kwaliteit van straten en pleinen, onder meer in Kraayensteijn? Zo ja, heeft u de bereidheid om te komen met een Plan van Aanpak om slecht onderhouden straten, wegen en pleinen aan te pakken, dit in samenwerking met de Commissie Loosduinen en overige bewonersorganisaties?
(1) ‘Onbegrip voor geul Winkelhof Waldeck’, Loosduinse Krant, 15 april 2015
(2) ‘Foutje’ in bestrating Winkelhof Waldeck in Den Haag grote ergernis bij winkelend publiek ‘Dit kost handenvol geld plus gebroken benen’, Omroep West, 17 april 2015
http://www.omroepwest.nl/nieuws/17-04-2015/video-foutje-bestrating-winkelhof-waldeck-den-haag-grote-ergernis-bij-winkelend-pu