De Mos: “Ondanks 12.000 pro-Zwarte Pieten handtekeningen, wordt kindervriend geweigerd”

12.000 bezorgde Hagenezen, Hagenaars en Scheveningers hebben de petitie van Groep de Mos / Ouderen Partij getekend om kindervriend Zwarte Piet gewoon te verwelkomen op de Haagse basisscholen.

Toch waren twee Verkenningspieten nog geen seconde welkom om voorafgaand aan de Begrotingsbehandeling in de gemeenteraad te komen inspreken. De Verkenningspieten wilden hun zegje doen over het absurde bericht dat zij niet meer welkom zijn om hun werk te doen op alle Haagse basisscholen, maar hen werd de dag voor de behandeling van de begroting al te kennen gegeven dat zij niet welkom waren om van hun inspreekrecht gebruik te maken”.

Richard de Mos, fractievoorzitter van de partij, is diep teleurgesteld dat de Zwarte Pieten niet mochten komen inspreken, daar ze helemaal vanuit Spanje naar Nederland waren gekomen om hun verhaal te doen. “Bovendien zijn er dus wel even 12.000 mensen die Zwarte Piet als een echte kindervriend zien die helemaal niets met racisme van doen heeft.”

De Mos: “Al die mensen worden totaal genegeerd door het stadsbestuur. Bij monde van wethouder Van Engelshoven had het college in een eerder stadium aangegeven het uitbannen van Zwarte Piet geen zaak voor de politiek te vinden. Dat vind ik onacceptabel. Je vraagt je toch af waarom? Wat betekent dit voor de knecht van Sinterklaas en ons mooie Sinterklaasfeest? Is de rol van Zwarte Piet straks uitgespeeld? Als het aan het stadsbestuur van D66, PvdA, VVD, CDA en HSP ligt kennelijk wel.”

Eén van de Verkenningspieten zegt: “Wij Pieterbazen komen al jaren met louter goede bedoelingen naar dit Kikkerland. Ons doel is het blij maken van ieder kind. Jammer dat dat ons hier in Den Haag onmogelijk wordt gemaakt”.

(1) http://www.omroepwest.nl/nieuws/2976554/Zwarte-Piet-op-basisscholen-in-Den-Haag-verandert-ondanks-12-000-protesten

 

Afwijzing van de Griffie van de Gemeente Den Haag

Hieronder de afwijzing van de Griffie van de Gemeente Den Haag op het verzoek van één der verkenningspieten om in te spreken

 

—- Original Message —-
Onderwerp: RE: Inspreken raadsvergadering
Verzonden: 3 nov. 2015 14:58
Van: Griffie Algemeen <griffie@denhaag.nl>
Aan: >H.Z.
Cc:

Geachte heer Z.,

 

Naar aanleiding van uw bericht graag uw aandacht voor het volgende; u kunt inspreken bij de Raadsvergadering. Op de agenda hebben we de Programmabegroting 2016 e.v. Voor de goede orde meld ik u dat het u vrij staat om, als H. Z.,  te spreken óver Zwarte Piet, maar niet als Zwarte Piet. Uw spreektijd is vijf minuten maximaal, bij meer dan vijf insprekers zijn wordt dit teruggebracht tot drie minuten.

 

Met vriendelijke groet,

Griffie

Van: H. Z.

Verzonden: dinsdag 3 november 2015 12:37
Aan: Griffie Algemeen
Onderwerp: Inspreken raadsvergadering

Geachte griffiemedewerkers,

Ondergetekende H. Z. wil gaarne als Hoofdpiet namens Alle zwarte pieten inspreken tijdens de Raadsvergadering over het zwarte pieten debat..