Alle Haagse basisscholen gaan in de toekomst aandacht besteden aan het veilig afsteken van vuurwerk. Op de scholen waar dit reeds gebeurt, zal dit verder worden doorontwikkeld. Een voorstel hierover van Hart voor Den Haag / Groep de Mos is zojuist aangenomen door de Haagse gemeenteraad.

De ingediende motie strekte ertoe alle Haagse basisscholen te vragen in de maand december extra aandacht te besteden aan het veilig afsteken van vuurwerk. Ook moet de voorlichting verder worden gepromoot en bevorderd, onder meer in buurthuizen. Er wordt voortgebouwd op de bestaande voorlichtingslessen die al op veel scholen succesvol worden gegeven en in de toekomst dus op elke Haagse basisschool.

Raadslid Nino Davituliani reageert verheugd: “Het verkeerd afsteken van vuurwerk en het niet gebruiken van een veiligheidsbril leidt ieder jaar tot ongelukken. Ik ben blij dat de raad nu meer aandacht wil voor preventie, want hiermee kun je niet vroeg genoeg beginnen: houd afstand, doe een veiligheidsbril op en lees vooraf de gebruiksaanwijzing! Dat is wat we de kinderen al vroeg willen meegeven en dit wordt nu dus verder uitgerold over alle basisscholen in onze stad. Fantastisch nieuws!”