De Haagse gemeenteraad wil een gebied in de Binckhorst reserveren waar de bestaande maakindustrie kan voortbestaan. Een motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos hiertoe werd vanavond unaniem door de Haagse gemeenteraad aangenomen.

Volgens Hart voor Den Haag leent het Binckhorst-gebied zich voor verschillende functies, zowel wonen en werken als horecavoorzieningen. Alle huidige bedrijven zoals Maison Kelder en Kompaan mogen blijven, daarnaast wordt ook een gebied gereserveerd waar de “ziel” van de oude Binckhorst in staat blijft. De maakindustrie kan voorbestaan door het reserveren van een primaat werkgebied waarbij de oude bedrijvigheid in de Binckhorst wordt vastgelegd.

Raadslid William de Blok is blij met zijn aangenomen motie: “Hiermee laten we de oude bedrijvigheid die de Binckhorst momenteel tot de Binckhorst maakt, voortleven. Ondanks de enorme ‘nieuwe’ Binckhorst die zich steeds meer ontwikkelt, doen we recht aan de maakindustrie en eerbiedigen we ook dit kenmerkende en markante deel van onze stad. De ziel van de Binckhorst blijft behouden. Daarom ben ik enorm blij dat de raad onze motie unaniem heeft aangenomen!”