Janice Roopram: “Goed dat het college alsnog de BBD helpt, zodat zij door kunnen gaan met hun goede werk voor ouderen”

De subsidie voor de Haagse Boodschappen Begeleidingsdienst, die in juli 2018 beëindigd is, krijgt toch een vervolg. Dit meldt het Haagse stadsbestuur in antwoord op raadsvragen van Hart voor Den Haag-raadslid Janice Roopram. Vanaf 2020 loopt de financiering op dezelfde manier als bij de andere Haags Ontmoeten locaties en daardoor is voortzetting van de activiteiten verzekerd voor de komende jaren.

In december 2018 heeft de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) zelf het initiatief genomen om een subsidieverzoek in te dienen. Deze subsidieaanvraag werd afgewezen. Ondanks het gebrek aan financiële steun heeft de BBD toch geprobeerd om het activiteitenaanbod vanaf juli 2018 voor te zetten. Op hetzelfde adres waar het kantoor van de BBD is gevestigd, woonzorgcentrum Het Zamen, worden gezellige activiteiten georganiseerd zoals spelletjes- en zangmiddagen, creatieve activiteiten, bewegingslessen en thema-avonden. Met ruim 10.000 bezoeken per jaar is het sinds april 2017 gerealiseerde ontmoetingscentrum voor ouderen en mindervaliden, in complex Het Zamen, zeer succesvol. Roopram is opgelucht: “Het kan toch niet zo zijn dat dit succes niet verder doorontwikkeld zou worden of zelfs gedeeltelijk afgebouwd vanwege het ontbreken van financiële steun van de gemeente. Het is daarom goed dat het college alsnog de BBD helpt e ondersteunt, zodat zij door kunnen gaan met hun belangrijke en goede werk voor ouderen. Zo pakken we ook eenzaamheid effectief aan.”

Ook Harry Wassenaar van de BBD is opgelucht: “Ik ben heel erg blij met de keuzes die het College heeft gemaakt. Als je dagelijks ziet hoe belangrijk dit soort voorzieningen voor ouderen en mindervaliden is, ben je verheugd dat wethouder Kavita Parbhudayal persoonlijk komt vertellen dat zij met het college heeft besloten de BBD te helpen het aanbod te continueren. Hart voor Den Haag, met in het bijzonder Janice Roopram, heeft zich enorm ingezet om dit resultaat te bereiken en dat verheugt ons zeer. Met veel waardering en complimenten spreek ik namens iedereen bij de BBD mijn grote dank uit!”

Foto: René Oudshoorn