Dienstverlening mag stuk beter!

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag is getipt over de zwakke organisatie van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2015. Deelname aan verkiezingen door nieuwe partijen is pas mogelijk na onder andere tenminste 30 ondersteuningsverklaringen te overleggen. De ondersteuningsverklaring moet worden gewaarmerkt door de gemeente waar de kiezer woont. Uit correspondentie tussen de lijsttrekker 50Plus voor het Hoogheemraadschap van Delfland en de burgemeester, waar laatsgenoemde nog niet inhoudelijk op heeft gereageerd, blijkt dat Den Haag onvoldoende op deze procedure was voorbereid.

Daarnaast was de dienstverlening beneden elk peil. Als men te vroeg was voor een afspraak, was 15 minuten wachten de normaalste zaak van de wereld terwijl baliepersoneel niets te doen had. Ouderen op tijd voor hun afspraak moesten drie kwartier wachten. Informatie naar de oorzaak leerde dat de lunchpauze van een ambtenaar prioriteit had.
Tenslotte bleek het baliepersoneel onvoldoende kennis te hebben.
Tenslotte Volgens Art. 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Lex Kraft van Ermel de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse raad.

Heeft u kennis van inhoud van de brief van de lijsttrekker 50Plus voor het Hoogheemraadschap van Delfland
In de brief beschrijft de afzender drie klachten. Herkent u zich daarin? Zo ja, hoe denkt u verbeteringen aan te brengen in het proces en de houding van baliepersoneel. Zo nee, waarom niet?
Denhaag.nl suggereert dat alleen digitaal een afspraak kan worden gemaakt. Is die suggestie juist? Zo nee, waarom gaf de site niet aan dat het waarmerken van een ondersteuningsverklaring ook zonder afspraak kan worden geregeld. Zo ja, bent u dan van mening dat wederom de niet digitaal vaardige oudere op achterstand wordt gezet?