Ralf Sluijs: “Horendol word je ervan! Deze ondernemers zijn al een jaar bezig met een terrasvergunning”

De eigenaren van Satisfaction Coffee in de Reinkenstraat worden knettergek van alle hoepels waardoor zij doorheen moeten springen om een terras te krijgen. Na een jaar is het vergunningstraject nog steeds niet afgerond. “Belachelijk”, vindt ondernemer Beau Benerink die de zaak in de Reinkenstraat samen met haar broer Bram bestiert. Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs wordt doodmoe van het ’ondernemertje pesten’ en springt in de bres.

“Een jaar voor een paar tafeltjes en stoelen. Ze doen op het stadhuis alsof de Tweede Maasvlakte hier wordt aangelegd”, zegt Sluijs in De Telegraaf. “Er moeten fietsnietjes worden verplaatst naar de overkant. Waar hebben we het over?!” Bennerink snapt er ook niets van. “Op de website van de gemeente lijkt het of een terrasaanvraag heel simpel is, maar vervolgens moet je alles opmeten: van de afstand tussen de Amsterdammertjes tot aan de betaalautomaat voor parkeren. Steeds wordt om meer informatie gevraagd”, zegt Bennerink.

Weken wachten op antwoord

Een parkeerplaatsterras is lastig omdat er geen parkeerplaats direct grenst aan het pand en een eilandterras zou de doorstroom van voetgangers te veel belemmeren. “De fietsnietjes verplaatsen naar de overkant zou wel kunnen en dat werd ook voorgesteld door de ambtenaren. Die aanvraag hebben we ingediend, maar ondertussen zijn aan de overkant wél de fietsnietjes geplaatst maar hier niet weggehaald”, verzucht de onderneemster, die al weken wacht op antwoord.

Tijd voor meedenkmodus

Het steekt dat verderop in de straat een soortgelijke terras is waar wel een vergunning voor is verleend. “Tijd voor de meedenkmodus”, zegt Sluijs, die het onbegrijpelijk vindt dat simpele terrasaanvragen zo lang moeten duren. “Veel ondernemers lopen hier tegenaan en daarom blijf ik er vragen over stellen aan het stadsbestuur net zolang totdat dit beter is geregeld”, aldus het raadslid.

Lees hier onze schriftelijke vragen