Groep de Mos teleurgesteld in PvdA-wethouder Baldewsingh:
‘Geen steun voor voedselbank Moerwijk’

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag is ernstig teleurgesteld in de houding van de verantwoordelijk wethouder Armoedebeleid inzake de steun aan Voedselbank Moerwijk.

Arjen Dubbelaar: “Als Baldewsingh nu nog één keer ‘Samen Sterk en Sociaal’ in een PvdA-verkiezingsspot durft uit te spreken, zal ik het niet nalaten om hem te herinneren aan de aanhoudende weigering van zijn kant om het voedseluitgiftepunt in Moerwijk te ondersteunen. Op initiatief van de Wijkvereniging Moerwijk is dit voedseluitgiftepunt ontstaan. Helaas bleken zoveel mensen, vanwege financiële misère, een beroep op deze vorm van hulp te moeten dat er een financieel tekort van 5.000 euro is ontstaan. Baldewsingh blijft, na herhaaldelijk aandringen van onze kant, weigeren om als verantwoordelijk wethouder armoedebeleid het enige te doen wat hem zou passen: directe steun aan het initiatief van Greetje Beumer. Een schande en een sociaal-democraat onwaardig”.