Tijdens het Parkpop festival in het voorjaar van 2017 werden vrouwen betast en verpestten vechtpartijen de sfeer. Groep de Mos stelde schriftelijke vragen aan de burgemeester over het politieonderzoek en over de maatregelen die het bederven van een fantastisch event als Parkpop in de toekomst moeten voorkomen.

In haar antwoord gaf de burgemeester aan dat alle aangiftes in behandeling zijn genomen, waarbij naast de recherche ook de afdeling zedenzaken betrokken is. Ook zullen de lessen van dit jaar worden meegenomen met als doel om dergelijke risico’s zo veel mogelijk te beperken. Verder is de burgemeester voornemens – afhankelijk van de strafrechtelijke vervolging door het OM – de daders een gebiedsverbod op te leggen zodat zij Parkpop volgend jaar niet kunnen bezoeken.

Raadslid Lex Kraft van Ermel: “De toezegging om reltuig middels gebiedsverboden van de komende edities van Parkpop te weren, is een prima reactie van burgemeester Krikke. Evenementen zijn goed voor de stad, dus moeten we er met zijn allen voor zorgen dat deze veilig zijn. Amokmakers moeten daarbij worden uitgebannen.”