Gemeenteraadslid Jelle Meinesz vindt het ongelooflijk dat de gemeente bewoners van de Hofbadtoren opzadelt met een niet-bestaand parkeerprobleem!

Jarenlang hadden bewoners van de Hofbadtoren geen enkel probleem met parkeren. Totdat er een college ten tonele verschijnt die een ongelooflijke autohaat tentoonspreidt en betaald parkeren invoert.

Een woontoren met 162 parkeerplekken met maar 62 parkeerplekken op eigen terrein. Dat is natuurlijk veel te weinig, maar omdat er genoeg plek is op straat zou dat totaal geen probleem hoeven zijn.

Tot een paar maanden geleden dit college het nodig achtte om betaald parkeren in te voeren in de wijk waar deze woontoren staat, en alle bewoners in het bezit van een auto hierdoor met een enorm probleem opgezadeld heeft.

Want, zo stelt de gemeente, als je in deze Hofbadtoren woont heb je geen recht op een parkeervergunning op straat! Wat een kolder. Hoe zit het hier met het gelijkheidsbeginsel ? Volgens mij zijn alle inwoners van onze stad Den Haag gelijk aan elkaar. Dus waarom kunnen deze bewoners niet gewoon een parkeervergunning krijgen?

Toen deze mensen hier gingen wonen, was er een parkeerbeleid actief dat erop toezag dat er alleen betaald parkeren ingevoerd kon worden als er meer dan 90% parkeerdruk was (dus 10 plekken voor 9 auto’s). Dus kon men er redelijkerwijs vanuit gaan dat dit hier vrijwel niet aan de orde zou komen.

Ook stond deze passage op de website van Staedion over de Hofbadtoren: In september 2019 is gestart met de bouw van de Hofbadtoren. Samen met de al aanwezige Couperus-toren vormen zij straks de Poort van Ypenburg. Het gebouw komt tegen zwembad het Hofbad aan te staan en biedt 162 twee- en driekamerappartementen in verschillende huurklassen. Alle appartementen hebben een buitenruimte aan de zon- en geluidsluwe zijde waardoor een prettig woon- en leefklimaat ontstaat voor de uiteindelijke bewoners. Ook aan parkeren is gedacht. Dit wordt opgelost op het binnenterrein. De gemeente is zeer positief over de plannen. Het biedt inwoners van Den Haag de kans op een nieuwe sociale huurwoning in een prachtige wijk, vlakbij uitvalswegen, openbaar vervoer en allerlei voorzieningen.
Hieruit blijkt dat de toekomstige bewoners totaal niet zijn ingelicht over de nu ontstane commotie.

Maar ook volgens de laatste parkeerbrief had de gemeente een draagvlakonderzoek uit moeten voeren naar de wens van betaald parkeren. Ook dat is niet gebeurd. Het lijkt ook hier weer te gaan om de ongelooflijke wens van dit college om mensen hun auto uit te pesten en de heilige koe weer te gebruiken om de tekorten van hun desastreuze beleid aan te vullen.