Raadslid Jelle Meinesz: “Stadsbestuur gaat één vergunningsgebied in stadsdeel Scheveningen onderzoeken! Draagvlak onder de bewoners is hiervoor cruciaal!”

De Haagse gemeenteraad heeft afgelopen donderdag tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling een motie aangenomen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Deze motie verzoekt om het samenvoegen van de verschillende parkeervergunningsgebieden op Scheveningen te onderzoeken.

Raadslid Jelle Meinesz is blij dat de motie is aangenomen: “In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt bekeken hoe de bewonersvergunningen in een groter gebied, tot maximaal een stadsdeel, uitgebreid en gebruikt kunnen worden. We willen graag dat dit specifiek voor stadsdeel Scheveningen wordt onderzocht, want één vergunningsgebied in heel stadsdeel Scheveningen heeft onze voorkeur!”

In het coalitieakkoord is eerder opgenomen dat het bestaande vergunningenbeleid wordt geëvalueerd op basis van effectiviteit en draagvlak. Meinesz: “Hier is het stadsbestuur momenteel mee bezig. Wij willen nu ook weten wat het samenvoegen van de vergunningsgebieden op Scheveningen voor consequenties heeft en of hiervoor draagvlak is onder de bewoners in Scheveningen en Duindorp. Dat is hiervoor cruciaal!”