Motie René Oudshoorn aangenomen door Haagse gemeenteraad 

De gemeente Den Haag gaat een interactief platform ontwikkelen (app) en in gebruik nemen met gebundelde informatie over afval, waar meldingen kunnen worden gedaan. Ook kan via dit platform een concrete terugkoppeling van de actie die door de gemeente op de melding is ondernomen. De Haagse gemeenteraad steunde een motie hiertoe van Hart voor Den Haag-raadslid René Oudshoorn.

René Oudshoorn: “Er zijn teveel klachten over de functionaliteit van de “BuitenBeter” app van de gemeente. Er is nog te vaak onduidelijk hoe meldingen worden afgehandeld door de gemeente. Daarom is het goed dat mijn motie om de afhandeling van meldingen beter terug te koppelen via de digitale snelweg is aangenomen. Dit zal de meldingsbereidheid vergroten, want een niet altijd werkende app schrikt mensen af.”