Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos trok onlangs met een groep bewoners door de Haagse volkswijk Rustenburg-Oostbroek. Een wijk waar blijkt dat de gemeente Den Haag niet langer in staat is om de problemen kordaat op te lossen.

“Afval, hoeren, parkeerchaos en de overlast van verslaafden zijn aan de orde van de dag”, aldus De Mos die van het stadsbestuur eindelijk daadkracht wil. “Bewoners mogen van de lokale overheid verwachten dat overbewoning, ondermijning, criminaliteit en (afval)overlast op straat met strakke hand wordt bestreden.”

De Mos trof tijdens de wijkschouw een teleurgestelde groep bewoners die zich niet langer gesteund voelt door het Haagse stadsbestuur.

“Bewoners adresseren de problemen keer op keer, organiseren wijkschouwen en contacten politici, maar er wordt stelselmatig niet geluisterd door het stadsbestuur. Ondertussen zakt de ooit zo mooie volkswijk qua leefbaar- en veiligheid door een ondergrens, is er sprake van verloedering en nemen de problemen hand over hand toe. Overvolle afvalcontainers, drugsverslaafden en hoeren die zich in de avonduren ophouden in speeltuintjes en nabij de voetbalkooi aan de Gooilaan, illegale afvaldump, hangjongeren en een schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen. Bewoners vragen zich hardop af waarom er in het laatste geval geen werk wordt gemaakt van een vorig jaar aangenomen initiatiefvoorstel om de parkeerdruk te verminderen (1)”, aldus De Mos, die pleit voor meer handhaving, meer parkeerplaatsen en vooral meer aandacht vanuit het stadsbestuur dat al maanden alleen druk is met zichzelf en onderling geharrewar. “Bewoners willen meer actie tegen fietswrakken, het dumpen van huisraad, dubbelparkeren en het misbruik van invalideparkeerplekken. Dat kan door zichtbare handhaving, ook in de avond. Een veel gehoorde klacht is dat meldingen van bewoners niet serieus worden genomen. Meldingen van illegale afvaldump en fietswrakken worden, als ze al opgevolgd worden, vaak pas na weken of zelfs maanden afgewikkeld. Niet echt motiverend voor de actieve bewoners die er het beste van proberen te maken.”

Parkeergarage Apeldoornselaan

Ten tijde van de verkiezingen is er beloofd om de parkeergarage onder de Apeldoornselaan open te houden, zodat er niet tig parkeerplekken verdwijnen. “Aan die belofte is tot op heden geen gehoor gegeven. Ook weigert wethouder Van Asten (verkeer) met bewoners door de wijk te trekken om samen met hen bovengrondse parkeerplekken te realiseren. Bewoners hebben daar tal van ideeën bij, maar de wethouder lijkt bewonersparticipatie niet te interesseren. Een gemiste kans”, aldus De Mos, die heel benieuwd is hoeveel financiële middelen het nieuwe college zal reserveren om de toenemende problemen in Rustenburg-Oostbroek op te lossen.

Bijeenkomst dinsdagavond

Hart voor Den Haag fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg zal dinsdagavond aanwezig zijn bij de bewonersavond van BORO, waarbij thema’s als leefbaarheid, parkeren en veiligheid in de wijk worden besproken. Inmiddels heeft De Mos schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

  1. RIS304794 2e gewijzigd Rustenburg en Oostbroek gewijzigd initiatief (notubiz.nl)
  2. Gemeente vindt miljoenen om omstreden robotparkeergarage tóch op te knappen | Den Haag | AD.nl

Lees hier onze schriftelijke vragen