De Mos doet aangifte van het  lekken van het strafdossier

Richard de Mos wil dat er onderzocht wordt wie het  volledige strafdossier heeft gelekt en doet aangifte.
“Het Openbaar Ministerie en politie mogen dat, vanwege hun ambtsgeheim, absoluut niet doen. Wanneer een andere betrokkene het dossier aan de media heeft verstrekt, is dat een daad van smaad of smaadschrift. In plaats van dat de rechter aan zet is, wordt er ter elfder ure nog een groot mediaoffensief tegen mij geopend, waar hele en halve onwaarheden worden verteld, feiten worden verdraaid of uit hun context zijn gehaald. Deze berechting via Trial by Media is onaanvaardbaar en schaadt de rechtsstaat.”

De advocaat van De Mos, Peter Plasman, doet vandaag namens hem aangifte bij het Openbaar Ministerie.
De Mos: “Ik ga ervan uit dat het Openbaar Ministerie de Rijksrecherche de opdracht zal geven om te onderzoeken of het dossier is gelekt door de politie, het OM of andere betrokkenen.”