“Zonder ingrijpen over een aantal jaren overstromingen richting woongebied?”


Richard de Mos maakt zich zorgen om de waterkering bij Scheveningen. De kade van de Scheveningse haven is donderdagavond ondergelopen. Op foto’s is te zien dat het water op de Dr. Lelykade tot aan de trappen van restaurants staat en bij sommige restaurants is forse behoorlijke waterschade ontstaan.“De storm Pia heeft bij veel ondernemers voor de zoveelste keer in korte tijd enorme waterschade opgeleverd,” aldus De Mos die stelt dat ondernemers en bewoners al langer kenbaar maken dat het wassende water steeds vaker voor problemen zorgt.


De Mos, namens BVNL waterschapsbestuurder bij het Hoogheemraadschap van Delfland en namens Hart voor Den Haag raadslid in de Haagse gemeenteraad, stelt in beide gremia voor om bij hoogwater in de toekomst De Pijp af te sluiten.“De Pijp is de verbinding tussen de Eerste en de Tweede Haven en dankt de naam aan de kleine dwarsdoorsnede. De doorgang was oorspronkelijk ontworpen als sluis en daarom ligt er op de bodem een betonnen drempel. Kan deze in de toekomst weer dicht bij hoogwater, zodat we de Tweede Haven kunnen beschermen?”, vraagt De Mos zich niet voor het eerst af.


Vierde haven
Daarnaast wil De Mos de langetermijnvisie van zowel het Haagse stadsbestuur als het Hoogheemraadschap van Delfland weten bij het beschermen van Scheveningen en de stad tegen hoog water. “De aanleg van een vierde haven zou op termijn ook kunnen bijdragen aan een veiligere waterkering”, aldus De Mos, die zowel het college van B&W als het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vraagt om een visie voor de langere termijn.

Lees hier onze schriftelijke vragen: