Voorzitter,

Steeds vaker houden (zware) incidenten met jongeren de politie bezig.

Anderhalve week geleden dreigden er rellen te ontstaan in De Schilderswijk toen jongeren via social media elkaar uitdaagden om herrie te schoppen. Ook deed zich op een school een bedreigende situatie voor, waarbij de politie massaal moest uitrukken naar een vestiging van ROC Mondriaan aan de Tienwerf in Zichtenburg. Drie jongens met bivakmutsen en mogelijk steekwapens waren de school binnengedrongen.

Maar niet alleen dit voorzitter, wapenbezit onder jongeren neemt schrikbarend toe.

Daarom de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het feit dat wapenbezit onder jongeren toeneemt en dat professionals, zoals de politie en jongerenwerkers, daar ook voor waarschuwen? Cijfers van de politie tonen aan dat het aantal twaalf- tot en met zeventienjarigen dat betrokken is bij een ernstig of fataal geweldsdelict met een steekwapen de afgelopen jaren flink is toegenomen. Graag de Haagse situatie in beeld.

2) Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat jongeren (steek)wapens met zich meebrengen? Hoe betrekt u daarbij het onveilige gevoel of de grote groepsdruk om stoer te doen die jongeren ervaren?

3) Bent u bereid om onderzoek te doen naar de achterliggende oorzaken over het waarom jongeren steeds vaker wapens bij zich hebben en die ook gebruiken?

4) Hoe wilt u de nieuwe straatcultuur, waar onverdraagzaamheid de mores is, te lijf? Graag een toelichting.

5) Klopt het dat er in Den Haag inmiddels Schoolcops worden ingezet, die onaangekondigd kluisjes en tassen controleren op wapens? Zo ja, wat zijn daarvan de cijfers/resultaten? En is het voldoende?

6) Welke stappen onderneemt u tegen social mediakanalen die niet ingrijpen als jongeren via de socials elkaar uitdagen om de openbare te verstoren, zoals anderhalve week geleden in De Schilderswijk? Graag een gedetailleerd antwoord.

7) In Den Haag kon men op anonieme plekken – zonder vervolging – wapens inleveren. Loopt deze actie nog en zo ja, hoe vaak? En wordt daar campagne voor gevoerd, o.a. op scholen en welke andere campagnes kunnen we verwachten waarin duidelijk wordt gemaakt dat een wapen dragen niet stoer, maar dom is?

8) Geeft Den Haag boetes aan jongeren of bij minderjarigheid aan de ouders van jongeren die worden betrapt op wapenbezit? Zo ja, hoe vaak zijn deze boetes uitgedeeld? En werkt deze maatregel?

9) Wat doet u om radeloze ouders, die in vele gevallen zeer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen, te ondersteunen bij de correctie in de opvoeding van hun kinderen?

10) Er komt in 2023 een messenverbod, hoe zit het met de invoering daarvan in Den Haag