Als woordvoerder Ruimte van de grootste partij in Den Haag, wil ik ervoor zorgen dat de inwoners van onze stad gehoord worden.

William de Blok
William de Blok

Of het nu gaat om problemen met een woning zoals vocht en schimmel of andere zaken die het woongenot beperken. Iedereen verdient een goede en betaalbare woning. Dat klinkt logisch, maar met de voorspelde inwonersgroei in de stad is dat een hele uitdaging. Pas werd mijn motie aangenomen die zorgt voor 30% sociale huur in de Binckhorst. Daarnaast heb ik gevraagd om meer woningen voor middeninkomens: middeldure huur.