Als woordvoerder Onderwijs, Cultuur en Sport en stadsdeel Laak vind ik het belangrijk dat de jeugd zich kan ontplooien, maar er zijn ook strenge regels nodig.

Nino Davituliani
Nino Davituliani

Bijna drie procent van de Haagse jongeren verlaat school vroegtijdig, dus heb ik gepleit voor een maatschappelijke dienstplicht op straffe van stevige handhaving van de zoekplicht en arbeidsplicht in de bijstand door de gemeente. Iedereen doe kan meedoen, moet ook meedoen.