Het verkeer in onze stad is geen pretje. De gemeente maakt er een potje van door vele wegen te versmallen en parkeerplaatsen weg te halen.

Jelle Meinesz
Jelle Meinesz

Natuurlijk is de fiets een mooi vervoermiddel, maar lang niet altijd een oplossing. Het stadsbestuur moet dus veel meer oog hebben voor de automobilist, want veel mensen hebben gewoon een auto nodig voor hun werk of gezin. Ook zet ik me in voor een betere Haagse Markt, hier hebben de ondernemers na een aantal moeilijke jaren en alsmaar stijgende markttarieven gewoon recht op.