De Mos: ‘Als D66 ons in november gesteund had, had Pleinkwartier er nu beter voorgestaan’!

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft verbaasd kennisgenomen van de plotselinge zorgen van D66 inzake de verbouwing van het Binnenhof en de gevolgen daarvan voor het toerisme, de winkeliers en de horeca.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Het heeft er alle schijn van dat D66 óf heeft zitten slapen óf over de rug van de ondernemers van het Pleinkwartier een politiek spelletje speelt, want Groep de Mos heeft in november vier klip en klare moties ingediend om de ondernemers aan het Pleinkwartier ter zijde te staan, deze zijn toen in meerderheid niet gesteund door D66. Een beschamende vertoning dat Van Asten nu durft te stellen dat de gemeenteraad gepasseerd zou zijn, terwijl een collega raadslid er bij de behandeling van de Begroting zijn halve spreektekst aan heeft gewijd. Zulke fratsen zijn nu precies de oorzaak dat wij heisessies met andere partijen hebben geboycot. Ik heb weinig zin in dialoog als je niet wil samenwerken om de stad vooruit te helpen”.

Groep de Mos stelde met moties voor om de toeristische loop in het Pleinkwartier en rondom het Binnenhof op gang te houden, pleitte voor een Plan van Aanpak voor het aantrekkelijk houden van het Pleinkwartier, riep op tot een gesprek met het Overkoepelend Orgaan Pleinkwartier, stelde voor om voor getroffen ondernemers belastingpauzes en nadeelcompensaties in het leven te roepen en kwam met voorstellen om de bereikbaarheid van het Pleinkwartier te garanderen.

“Helaas heeft D66 toen alleen de motie aangaande de bereikbaarheid gesteund. Met dit politieke gekonkel helpt D66 de stad naar de gallemiezen. Als het in november eendrachtig met ons had opgetrokken, had het Pleinkwartier er nu al veel beter voorgestaan dan dat het nu, zonder het te kunnen aftikken met een meerderheid in de raad, hetzelfde roept als wij een half jaar geleden”.