De Mos: “Al zou er een Prijs uitgereikt moeten worden voor Minachting voor Burgers, dan zal deze prijs, zonder enige twijfel, ten deel vallen aan dit arrogante, prestige-geile, flut College”. 

Groep de Mos / Ouderen Partij stelt dat vooral de zogenaamde pro Scheveningen partijen VVD en CDA verraad hebben gepleegd aan de Scheveningse haven.

“Zij hebben geen duidelijk NEE gezegd tegen de pijnpunten op Scheveningen, zoals een NEE tegen de kabelbaan, een NEE tegen een 90 meter hoteltoren en een NEE tegen honderden huizen in het havengebied. In plaats van de kiezer te laten spreken in maart 2014, hebben ze de inwoners van Scheveningen voor de zoveelste keer laten zitten”, aldus De Mos.

Mocht er in maart 2014 een nieuwe politieke werkelijkheid bestaan, zal Groep de Mos / Ouderen Partij er alles aan doen om de afgelopen donderdag genomen beslissingen terug te draaien.

De Mos: “Wij kiezen niet voor een kabelbaan, voor huizen en een 90 meter hoge hoteltoren in het havengebied. Wij kiezen voor puur industriële activiteiten in de haven, voor groeimogelijkheden van de visserij- en de beroepsvaart. We moeten lessen trekken uit het vertrek van Norfolk, waardoor bijna 400 directe banen verloren gingen. Door beslissingen van metname VVD en CDA staan banen in de visserij- en beroepsvaart in de nabije toekomst op de tocht”.

Opvallend bij het debat Scheveningen Haven was dat Groep de Mos / Ouderen Partij geen enkele steun kreeg van Sandra Abbenhuis. “Wij hadden vier moties ingediend voor behoud van de haven, maar Abbenhuis gaf niet thuis. Ik hoop nog eens contact te krijgen met de nieuwe bewindvoerders van de PPS om samen het belang van Scheveningen in het Haagse stadhuis goed te verdedigen”, aldus De Mos.