Niet digitaal vaardige ouderen weer de dupe van gemeentelijke digitalisering
Kraft van Ermel: “Onbegrijpelijk dat College ouderen niet tegemoet wil komen!”

Ouderen met een minimuminkomen konden in 2014 een extra bijdrage uit het Ouderenfonds van 125 euro krijgen, maar alleen als ze dat voor 8 december 2014 digitaal hadden aangevraagd. Het gemeentebestuur ontkent daarmee dat veel ouderen de digitale slag hebben gemist. Met schriftelijke vragen heeft Groep de Mos / Ouderen Partij samen met de Haagse Stadspartij gevraagd enige coulance voor deze ouderen te betrachten en de termijn voor de aanvraag te verlengen. B&W weigerden dat.

In de Commissie Samenleving heeft raadslid Lex Kraft van Ermel van de Ouderen Partij Den Haag deze weigering aan de orde gesteld. Volgens de ouderenmonitor heeft bijna 40% van de ouderen geen internet. In Den Haag is dat meer dan het landelijke gemiddelde. Ook is het niet waarschijnlijk dat het beschikbare budget voor dat extraatje helemaal op is. Door steeds maar verdere digitalisering in deze gemeente missen veel ouderen de boot. Daarom zal ook worden gepleit om met ouderen schriftelijk te communiceren.