Raadsleden De Mos, Sluijs en Roopram: “Blijkbaar kunnen de feiten het daglicht niet verdragen”

Het Haagse college weigert, na aandringen van de grootste partij in de raad, de complete dossiers over het mislukte banenproject de Energieacademie openbaar te maken. Hart voor Den Haag dient nu een Wob-verzoek in om de stukken alsnog boven tafel te krijgen.

Alleen gemeenteraadsleden mogen de stukken, zoals mails en appjes, onder strikte geheimhouding bekijken. Dit tot groot ongenoegen van Hart voor Den Haag die het college vorige week een brief schreef om de dossiers alsnog openbaar te krijgen (1). “Met een totaal nietszeggend antwoord denkt het college weer weg te kunnen komen met het in de doofpot stoppen van deze politieke schandvlek die de Energieacademie inmiddels geworden is. Blijkbaar kunnen de feiten het daglicht niet verdragen”, zeggen fractievoorzitter Richard de Mos en raadsleden Ralf Sluijs en Janice Roopram die het belang van transparantie benadrukken. “De raad is het hoogste orgaan in onze stad en wij kunnen op deze manier onze controlerende taak gewoon niet uitvoeren. Sterker nog, met de krampachtige geheimhouding lopen we zelfs het risico om strafrechtelijk vervolgd te worden indien zaken alsnog naar buiten komen. Dat is de wereld op z’n kop”, aldus de raadsleden. Namens Hart voor Den Haag dienen de volksvertegenwoordigers een Wob-verzoek in om het complete dossier alsnog in alle transparantie openbaar te krijgen. “De kluis op het stadhuis puilt inmiddels uit van de verstopte rapporten en daar hebben wij én de stad het helemaal mee gehad. Het miljoenen verslindende cultuurpaleis, een wegstuurde topambtenaar, de screening van het college; alles is opgeborgen. Het is dieptriest dat wij als raadsleden, voor de tweede keer in korte tijd, gebruik moeten maken een Wob-procedure om ons werk te kunnen doen”, besluiten De Mos, Sluijs en Roopram. Ook de Haagse Rekenkamer was eerder al kritisch op de wijze waarop het stadsbestuur met geheimhouding omgaat (3).

(1)