Groep de Mos noemt ontkennen toenemende leegstand Kijkduin Promenade een ‘wegkijk-reflex’

Uit beantwoording op vragen van Groep de Mos / Ouderen Partij in de Haagse gemeenteraad blijkt dat het Haagse stadsbestuur geen flauw idee heeft wanneer de met veel bombarie aangekondigde opknapbeurt van Kijkduin gaat beginnen. Het College stelt geen exacte datum aan te kunnen geven.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Eind december 2014 moest in allerijl het bestemmingsplan door de Raad worden geloosd, maar een jaar later weet men nog niet wanneer men gaat beginnen met de lang verwachte opknapbeurt van Kijkduin. Deze onzekerheid is slecht voor de vele ondernemers op Kijkduin, die door het alsmaar uitstellen van de opknapbeurt niet weten waar wij aan toe zijn. Aan het aangenomen bestemmingsplan zitten volgens onze partij ook nog vele haken en ogen. Hoogbouw is geenszins uitgesloten en het College zet wel in op meer bewoners en bezoekers, maar weigert de verkeersstroom van en naar Kijkduin te verbeteren”.

Groep de Mos pleit nog steeds voor het aanbrengen van een wissel bij Randstadrail 3, zodat naast het Arnold Spoelplein ook het Deltaplein per tram bereikbaar wordt. Ook wil de partij in de zomermaanden een strandexpress tussen Kijkduin en Scheveningen, een visie-stuk voor het optimaliseren van de verkeersdoorstroming vanuit de Lozerlaan en het handhaven van gratis parkeren op Kijkduin.

Wegkijk-reflex 

Het ontkennen van de toenemende leegstand van de Kijkduin Promenade noemt Groep de Mos een ‘wegkijk-reflex’ van de bovenste plank.

De Mos: “De laatste tijd komen steeds meer panden leeg te staan, hetgeen verloedering van het winkelgebied in de hand werkt. In plaats dat het College inzet om snel nieuwe huurders te vinden voor de leeggekomen panden, ontkent het de snel stijgende leegstand en zegt het geld te hebben gereserveerd om Kijkduin te promoten. Bezoekers zullen snel afhaken bij zoveel leegstand, daarom zal ik het stadsbestuur nogmaals op haar verantwoordelijkheden wijzen”.