Burgerinitiatief: referendum uitbreiding betaald parkeren

– petitie weergeven

Tekst burgerinitiatief

Wij,

de inwoners van Den Haag, Scheveningen en Loosduinen,

Constateren:

 • dat het college van Den Haag in vrijwel de hele stad betaald parkeren wil gaan invoeren,

Overwegende, dat:

 • er geen draagvlakonderzoek is gehouden onder de inwoners van de stad,
 • de afspraak was dat de bewoners zelf zouden aangeven als de parkeerdruk op straat te groot zou worden,
 • het invoeren van betaald parkeren pas zou gebeuren als de parkeerdruk boven de 90% zou komen,
 • er in veel straten in de stad geen parkeerproblemen zijn,
 • er garages zijn die voor de helft leegstaan,
 • de gemeente participatie met bewoners belangrijk zegt te vinden maar dit in praktijk niet uitvoert,

Zijn van mening, dat:

 • mensen ongevraagd en onnodig op hoge kosten gejaagd worden,
 • vooral ouderen, waarvan er velen in de stad wonen, in een sociaal isolement terecht kunnen komen door de invoering van betaald parkeren,
 • ⁠de auto, veelal keihard nodig voor woon-werkverkeer, niet mag worden gebruikt als ordinaire melkkoe,

Verzoeken het college van B&W van Den Haag:

 • om een startnotitie op te stellen voor het houden van een referendum waarbij de burgers van Den Haag zich kunnen uitspreken voor- of tegen de uitbreiding van betaald parkeren.

Petitie: zero-emissiezonesWaarom deze petitie?

Het invoeren van zero-emissiezones in gaat het bedrijfsleven, waaronder veel ZZP-ers en MKB-ers, ontzettend veel geld kosten. Dit omdat zij gedwongen worden om hun vrachtwagens en/of bestelbusjes te vervangen als zij de steden, die emissievrij willen worden, nog in willen komen.

Hart voor Den Haag start petitie Bereikbaar Hobbemaplein


Raadsleden De Mos en Meinesz: “Stop eenrichtingsverkeer en leipe afsluitingen!”
Hart voor Den Haag is de petitie ‘Bereikbaar Hobbemaplein’ gestart (1), want de vergaande verkeersplannen rondom het Hobbemaplein schiet de Hart voor Den Haag raadsleden Richard de Mos en Jelle Meinesz in het verkeerde keelgat.

Petitie: geen brede tram door de Goudenregenstraat, Duivelandsestraat en de Nieboerweg

Wij, de inwoners van stadsdeel Segbroek in Den Haag

Constateren dat de Goudenregenstraat, de Duivelandsestraat en de Nieboerweg zeer onveilig zijn

Constateren dat veel schoolgaande kinderen – en andere fietsers – soms met gevaar voor eigen leven door de Goudenregenstraat moeten fietsen,

Constateren dat er op tracé 12 tussen de Laan van Meerdervoort en Duindorp bijna niemand instapt,

Constateren dat de gemeente bezig is met plannen om de nog bredere (Avenio) tram 12 op dit tracé te laten rijden

Constateren dat er parkeerplekken moeten wijken voor de bredere (Avenio) tram

Zijn van mening dat de parkeerdruk rondom de Goudenregenstraat al te hoog is

Zijn van mening dat de nog bredere tram de verkeersveiligheid in deze straten niet zal verhogen,

Zijn van mening dat een elektrische bus een veel veiliger en goedkoper alternatief is

Verzoeken het college om het tracé 12 te schrappen en op dit tracé een elektrische bus te laten rijden


Petitie: geen betaald parkeren in Loosduinen

Wij,

de inwoners van Loosduinen

Constateren:

 • dat het college van Den Haag betaald parkeren gaat invoeren in Loosduinen.

Overwegende, dat:

 • er geen draagvlak-onderzoek is gehouden onder de inwoners van Loosduinen;
 • de afspraak was dat de bewoners zelf zouden aangeven als de parkeerdruk op straat te groot zou worden;
 • het invoeren van betaald parkeren pas zou gebeuren als 95% van de bewoners de noodzaak daartoe aangaf;
 • er in veel straten in Loosduinen geen parkeerproblemen zijn;
 • er garages zijn die voor de helft leegstaan;
 • de gemeente participatie met bewoners belangrijk zegt te vinden maar dit in praktijk niet uitvoert.

Petitie: stop versmallen Hofzichtlaan

De gemeente Den Haag wil de Hofzichtlaan versmallen van 2 naar 1 rijstrook. Hart voor Den Haag ontvangt veel signalen van bewoners die het daar mee oneens zijn. Wij gaan er alles aan doen om dit onzalige plan tegen te houden.

Petitie: stop prijsverhogingen openbaar vervoer

Wij,

de inwoners van Den Haag

Constateren

∙       dat organisatie DOVA heeft berekend dat vanaf 2024 de ticketprijzen in het openbaar vervoer met 11,7% zullen stijgen,

∙       dat het openbaar vervoer in Nederland al één van de duurste ter wereld is,

∙       dat in 2023 de ticketprijzen in het openbaar vervoer al met 7% omhoog zijn gegaan

∙       dat mensen het openbaar vervoer gebruiken om naar werk, school maar ook naar sociale contacten te gaan,

∙       dat mensen, denk aan mensen met alleen AOW, in een sociaal isolement terechtkomen als het openbaar vervoer nog duurder wordt,

Zijn van mening

∙       dat het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen

En verzoeken

∙       het Haagse college in samenwerking met de HTM om alles op alles te zetten deze prijsstijging niet bij de passagiers terecht te laten komen

∙       het Haagse college opnieuw te lobbyen richting het Rijk om met fiscale maatregelen te komen om het openbaar vervoer betaalbaar te houden waaronder de verlaging van het BTW-tarief

Petitie: Realiseer Haags Buitenzwembad

Wij, de inwoners van Den Haag,

Constateren dat Den Haag geen openluchtzwembad meer heeft,

Constateren dat voorzieningen voor sporten en bewegen niet meegroeien met de bevolkingsgroei en er een groot tekort aan zwemwater is.

Zijn van mening dat zwemmen goed is voor de gezondheid.

Burgerinitiatief: ‘Houd ziekenhuis Bronovo open’

Wij
Bezorgde burgers van Den Haag, Scheveningen en omliggende randgemeenten, 

constateren
∙        dat het HMC voornemens is het Bronovo ziekenhuis uiterlijk 2024 te sluiten,
∙        dat de bevolking van (Noord) Den Haag zal groeien met 100.000 inwoners,
∙        dat de samenstelling van de bevolking zodanig is dat de vergrijzing een zeer aanzienlijke zorgvraag oplevert,
∙        dat het HMC voornemens is het Westeinde ziekenhuis gedurende 10 tot 15 jaar te vernieuwbouwen met alle consequenties voor bereikbaarheid en capaciteit,
∙        dat het slopen van het allerjongste ziekenhuis van het HMC, waarin nog in 2016 zo’n 15 miljoen euro is geïnvesteerd voor o.a.