Opinie: Samenvoegen prostitutie aan de Geleenstraat voorkomt verder leed

In een uitgebreide brief (RIS 307850) over de verplaatsing van de prostitutiestraten aan de Doublet- en de Geleenstraat naar de Sporendriehoek maakt het Haags stadsbestuur zichzelf ongeloofwaardig. Door hoog van de toren te blazen over een financieel positieve business case waarin kostenposten als de realisatie van een parkeerterrein, plankosten en planschade niet zijn opgenomen.