Raad geeft niet thuis bij steun bewonersorganisaties

De Mos: “Wethouder Baldewsingh (PvdA) weigert in nood verkerende buurtclubs te hulp te schieten”!

De meeste partijen in de Haagse gemeenteraad hebben niet thuisgegeven bij een motie van Groep de Mos om financieel in nood verkerende bewonersorganisaties te hulp te schieten.

De Mos: “Het stadsbestuur heeft de financiële steun voor alle bewonersorganisaties ingekort. De organisaties worden trapsgewijs flink gekort op hun vergoeding voor de administratieve ondersteuning, waardoor zij hun taken niet meer naar behoren kunnen uitvoeren. Hierdoor dreigen vele bewonersorganisaties over heel Den Haag te deuren definitief te moeten sluiten.”

Groep de Mos / Ouderen Partij is verbolgen over het feit dat wethouder Baldewsingh (PvdA) niet op de hoogte schijnt te zijn over de noodklokken die al maanden vanuit de bewonersorganisaties worden geluid. “Het nieuwe coalitieakkoord spreekt over meer invloed van de Haagse burger, maar draait vervolgens doodleuk de subsidiekraan dicht”.

De ingediende motie, welke op 24 juni jl. nog werd aangehouden, werd mede ondertekend door de fractie CU / SGP en kreeg steun van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.