Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad deelt de mening van de bewoners van de wijk Ypenburg: ‘Het weghalen van de verkeerslichten bij het kruispunt Brasserskade met de Brasserhoutweg leidt tot onnodige ongelukken’.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Het is niet de eerste keer dat het stadsbestuur onnavolgbare stappen zet bij het uitstippelen van het verkeersbeleid. Eerder haalde de gemeente, zonder overleg met de buurt, het stoplicht en zebrapad aan de Nieboerweg in Scheveningen weg. Nu is het de beurt aan Ypenburg. Er moet veel beter naar bewoners worden geluisterd en als zij stellen dat er qua ongelukken ‘praktisch niets’ gebeurde en er sinds het weghalen van de verkeerslichten ongelukken gebeuren, moet dat, zeker in het kader van buurtparticipatie, serieus genomen worden”.

Schriftelijke vragen

Groep de Mos zal het stadsbestuur vragen om in overleg te treden met de bewoners van Ypenburg om te bezien in hoeverre de verkeerslichten teruggeplaatst kunnen worden.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Bewoners Haagse wijk Ypenburg willen verkeerslichten terug’ (1)?

2) Kunt u duiden waarom u de verkeerslichten heeft verwijderd en welk overleg u, zeker gezien de verbaasde reacties vanuit Ypenburg, voor het verwijderen van de verkeerslichten heeft gehad met de buurt?

3) Bent u bekend met het feit dat bewoners stellen dat er meer ongelukken gebeuren sinds de verkeerslichten zijn verwijderd?

4) Heeft u de bereidheid om in overleg te treden met de bezorgde bewoners van Ypenburg om te bezien in hoeverre de verkeerslichten terug gezet kunnen worden? Zo ja, wilt u daar de Raad over informeren? Zo neen, waarom niet?

(1) ‘Bewoners Haagse wijk Ypenburg willen verkeerslichten terug’, Omroep West, 15 juni 2015