Raadsleden Ralf Sluijs & Richard de Mos: “Schokkend. Burgemeester Van Zanen geeft voorkeursbehandeling en dat moet stoppen.”

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is al 15 (!) jaar op de hoogte van het feit dat de brandveiligheid van het Binnenhof-complex niet voldoet aan de minimale veiligheidseisen. Dat blijkt uit brandweeradviezen (1) die burgemeester Van Zanen (VVD) openbaar heeft moeten maken op voorspraak van Hart voor Den Haag. Desondanks mag het ministerie van Algemene Zaken (AZ) van premier Rutte (VVD) nog anderhalf jaar langer in Torentje blijven zitten van Van Zanen.

“Onbestaanbaar”, zegt raadslid Ralf Sluijs die de kwestie aan de kaak stelde. “In de laatste brandweeradviezen lees je een enorme urgentie om het gebouw leeg te maken. De toon van de brandweer is in de afgelopen jaren alleen maar harder en serieuzer geworden maar opeenvolgende burgemeesters hebben het genegeerd en de kop vakkundig in het zand gestoken”, zeggen Sluijs en fractievoorzitter Richard de Mos die wijzen op een brief van de Commandant Brandweer Haaglanden Esther Lieben. Zij schrijft op 18 november 2020: “De brandveiligheid van het Binnenhof-complex voldoet zoals bekend niet aan de minimale eisen die het Bouwbesluit daaraan stelt. Zoveel is reeds vanaf 2008 duidelijk geworden.” De brandweerbaas stelde verder vast dat de situatie ‘strijdig is met de Nederlandse bouwregelgeving’ en het gebruik ervan berust op een ‘jarenlange gedoogsituatie’.

Handhaven
De commandant waarschuwt al jaren voor een ‘onbeheersbare brand’ en gaf de gemeente meermaals te kennen dat de situatie ‘zo spoedig mogelijk dient te worden beëindigd.’ Lieben voegde toe dat als het huidige gebruik niet aan het einde van de zomer van 2021 beëindigd zou zijn, zij vanuit haar verantwoordelijkheid als commandant van de brandweer, aan het college van burgemeester en wethouders zou adviseren ‘haar bevoegdheid om handhavend op te treden, toe te passen.’

Voorkeursbehandeling Rutte
Hart voor Den Haag stelt dat premier Rutte, met goedkeuring van partijgenoot Van Zanen, al jaren alle veiligheidsvoorschriften aan zijn laars lapt. “Het lijkt er sterk op dat Van Zanen zich gedwongen ziet om een uitzondering te maken voor de premier die met de adviezen van de brandweer gewoon de kachel aanmaakt. Ondanks de levensgrote gevaren weigert hij het Binnenhof-complex te verlaten voor een alternatieve locatie en dat wordt gefaciliteerd door een voorkeursbehandeling van burgemeester Van Zanen. Denkt u dat een gewone Hagenaar of Hagenees hiermee weg zou komen? De vraag stellen is ‘m beantwoorden”, zeggen De Mos en Sluijs die donderdag een motie indienen om burgemeester Van Zanen terug te fluiten en de afgegeven verlenging terug te draaien.

(1) Brandweeradviezen https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/826356