Raadslid Lex Kraft van Ermel: “Je zou beveiliging juist moeten uitbreiden naar een vaste conducteur op iedere tram; naast OV-verbod tuig willen wij ook inzet spuugkits”

Groep de Mos / Ouderen Partij is bezorgd over bezuinigingen bij de HTM die de veiligheid van passagiers aantasten. Groep de Mos Raadslid Lex Kraft van Ermel: “2 ½ jaar geleden is een beveiligingsbedrijf een contract gegund om te zorgen voor de beveiliging en de sociale veiligheid binnen het Haagse Openbaar Vervoer (OV). De dienstverlening strekt zich uit van beveiligingsactiviteiten op de voertuigen, kaartcontroles op haltes, serviceverlening aan reizigers en ondersteuning bij evenementen tot cameratoezicht. Ik heb signalen ontvangen dat het contract per 1 januari aanstaande niet wordt verlengd. Ook zou er geen aanbesteding gedaan zijn voor de verwerving van een nieuwe beveiliger. Een absolute ‘no-go’ wat onze fractie betreft. Wij willen de beveiliging juist uitbreiden naar een vaste conducteur op iedere Haagse tram.”

Het schrappen van de beveiliging zoals die door het beveiligingsbedrijf wordt geleverd betekent dat slechts de mobiele teams van de HTM voor de veiligheid zouden moeten zorgen. Deze mannen en vrouwen verrichten prima werk, maar minder capaciteit betekent minder (sociale) veiligheid voor de passagiers. En dat is in tegenspraak met het streven om juist naar meer veiligheid te streven. Het AD berichtte onlangs dat de HTM meer personeel op de tram wil die reizigers helpen bij het instappen en informatie geven (1).

OV-verbod en gebruik van spuugkits

Meer veiligheid voor het personeel zelf betekent dat ritten veilig worden uitgevoerd en dat is ook goed voor de passagiers. Dat kan worden bereikt door de invoering van spuugkits die sinds kort in het Amsterdamse OV worden gebruikt (2), maar waar al veel langer mee wordt geëxperimenteerd. (3). Met de spuugkit kan DNA worden afgenomen van asociaal tuig dat spuugt naar personeel of medereizigers. In Engeland is dit instrument al sinds 2004 in gebruik en het aantal spuugincidenten is met 65% afgenomen.

“Al langer maakt Groep de Mos / Ouderen zich druk om het verbeteren van de veiligheid in het OV. Onlangs pleitte onze partij nog voor een OV-verbod voor reizigers die zich niet weten te gedragen. Daarnaast willen wij onderzocht hebben of het mogelijk is om OV-personeel beter uit te rusten, ondermeer met een wapenstok of met pepperspray. We zijn nog in afwachting van de beantwoording op eerder gestelde vragen”, aldus Kraft van Ermel.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig art 30 van het reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse raad.

1. Bent u het eens met Groep de Mos / Ouderen Partij dat veiligheid in het Haags openbaar vervoer voor passagiers en personeel zoveel mogelijk moet worden gewaarborgd?

2. Is het bericht (1) juist dat de HTM meer personeel wil op de tram om de service te verbeteren?

3. Zo ja, hoeveel FTE’s zijn daarvoor gepland. Hoe is de arbeidsverhouding van het personeel tot de HTM? (vaste dienst, uitzendkracht, flex)

4. Is het juist dat per 1 januari a.s. minder capaciteit beschikbaar is voor de veiligheid van passagiers in het Haagse OV? Zo ja, waarom is daartoe besloten. Zo nee, welk bedrijf is dat gegund per deze datum, cq is er een inmiddels een aanbesteding gedaan om deze taken uit te voeren?

5. Hoe verhoudt de mogelijke mindere capaciteit uit vraag 4 tot het streven om meer personeel in te zetten zoals aangegeven in vraag 3?

6. Bent u het met Groep de Mos / Ouderen Partij eens dat meer veiligheid voor het OV-personeel betekent dat personeel veilig hun taken kunnen uitvoeren, waardoor de veiligheid voor de passagiers en andere weggebruikers wordt verhoogd? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u bekend met de inzet van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf te Amsterdam om de veiligheid van het personeel te verbeteren door de invoering van spuugkits (2).

8. Bent u bekend met eerdere proeven met spuugkits (3)

9. Is in Den Haag ook in het verleden overwogen deze spuugkits in te voeren? Zo neen, waarom niet?

10. Bent u bereid in overleg met de MRDH en vervoersmaatschappijen de spoedige invoering van deze spuugkits te faciliteren? Zo neen, waarom niet?

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos / Ouderen Partij

(1) Algemeen Dagblad 16 oktober 2015 HTM wil meer personeel op tram

(2) Algemeen Dagblad 21 oktober 2015

(3) RTL Nieuws 2 maart 2010 NS experimenteert met spuugkits