Richard de Mos: “Eerst oorzaken toegenomen parkeerdruk aanpakken!”

Groep de Mos / Ouderen Partij strijdt te vuur en te zwaard tegen de verdere invoering van betaald parkeren in Den Haag. In haar onophoudelijke honger naar méér parkeergelden heeft de gemeente het vizier nu gericht op de wijk Houtwijk in stadsdeel Loosduinen.

Groep de Mos-fractievoorzitter Richard de Mos reageert furieus op het voornemen van het stadsbestuur: “Als een rupsje-nooit-genoeg breidt de gemeente de betaald-parkeren-zones in de stad alsmaar verder uit. Nog even en dan moet heel Den Haag gaan dokken om de trouwe vierwieler voor de eigen deur te kunnen parkeren.”

Voor Houtwijk gelooft Groep de Mos / Ouderen Partij in hele andere oplossingen. Zo hebben bewoners van de Salvador Allendestraat en het aangrenzende Oscar Romeroplein aangegeven dat zij mogelijkheden zien om van de enorm grote stoep een deel af te snoepen voor de realisatie van maar liefst acht parkeerplaatsen.

De Mos: “De gemeente moet samen met bewoners eerst naar zulke oplossingen zoeken, alvorens zij vanuit de luie stoel overgaat tot het invoeren van betaald parkeren. Ook zou de gemeente eens met Haagse ziekenhuizen om de tafel moeten om het betaald parkeren aldaar af te schaffen. Het is namelijk van de zotte dat bijvoorbeeld het HagaZiekenhuis €1,70 per uur parkeergeld vraagt aan bezoekers van ziekenhuispatiënten.”

“Verder moet de gemeente de hand, aangaande de toegenomen parkeerdruk in Houtwijk, in eigen boezem steken. Het is de gemeente die een waterbedeffect creëert met hun gewiekste strategie om wijk voor wijk op te zadelen met betaald parkeren. Nadat de gemeente in Leyenburg betaald parkeren heeft ingevoerd, zijn meer mensen in Houtwijk gaan parkeren.”

“Gemeentelijke enquête rammelt aan alle kanten; bewoners zijn spoor bijster!”

Over de enquête die de gemeente als soort van draagvlakmeting heeft rondgestuurd met betrekking tot het invoeren van betaald parkeren in de gebieden Houtwijk, Escamplaan en Leyenburg krijgt Groep de Mos regelmatig klachten van bewoners.

“De indruk bestaat dat de enquête dusdanig is opgesteld dat mensen het of niet goed begrijpen of uit angst toch maar hun voorkeurstijdstippen invullen voor wat betreft betaald parkeren. Dit terwijl wij een duidelijk Betaald Parkeren Nee uit de wijk krijgen,” aldus De Mos.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

U overweegt betaald parkeren in Houtwijk en peilt mening bewoners

1) Waarom overweegt u het invoeren van betaald parkeren in Houtwijk alvorens u de oorzaken heeft aangepakt en bewoners de gelegenheid heeft gegeven om met oplossingen te komen?

De parkeerdruk in Houtwijk is sinds het invoeren van betaald parkeren in Leyenburg toegenomen.

2) Wanneer stopt u eindelijk eens met uw gewiekste strategie om betaald parkeren wijk voor wijk in te voeren, waardoor u bewust een waterbedeffect creëert en de parkeerdruk in gratis parkeren wijken die grenzen aan betaald parken wijken laat toenemen?

Haagse ziekenhuizen hanteren betaald parkeren op hun parkeerplaatsen. Zo hanteert het HagaZiekenhuis, nabij Houtwijk, een tarief van € 1,70 per uur.

3) Deelt u de mening dat het van de zotte is dat er parkeergeld wordt gevraagd aan bezoekers van ziekenhuispatiënten? Zo ja, heeft u de bereidheid om met de Haagse ziekenhuizen om de tafel te gaan om betaald parkeren op parkeerplaatsen van ziekenhuizen in de ban te doen?

Ook de aanwezigheid van het OV-knooppunt Leyenburg zorgt voor extra parkeerdruk in de wijk

4) Welke oplossing ziet het College daarvoor? Welke mogelijkheden zijn er voor het aanleggen van parkeergelegenheden bij het OV-knooppunt?

Bewoners van de Salvador Allendestraat en het aangrenzende Oscar Romeroplein stellen dat één van de oplossingen is om van een stuk van de absurd brede stoepen daar af te snoepen om zo méér parkeerplaatsen (8 in dat gebied) te realiseren.

5) Heeft u zulke opties in de wijk onderzocht en bewoners daarbij betrokken? Zo ja, hoeveel parkeerplaatsen denkt u op die manier te kunnen realiseren? Zo neen, waarom niet?

Wij krijgen klachten van bewoners over de door u rondgestuurde enquête om het draagvlak van de invoering van betaald parkeren te meten. Men vreest dat dit puur voor de bühne is en u allang heeft besloten om Houtwijk met betaald parkeren op te zadelen. Ook bestaat de indruk dat de enquête dusdanig is opgesteld dat mensen het of niet goed begrijpen of uit angst toch maar hun voorkeurstijdstippen invullen voor wat betreft betaald parkeren.

6) Wilt u in overleg met bewoners een nieuwe enquête opstellen, waarbij bewoners inspraak hebben? Zo neen, waarom niet?