De Mos: “VVD moet ophouden met politiek voor de bühne”
Liberalen stemden tégen motie aanhouden betaald parkeren Duindorp
Het is al enige tijd een bron van ergernis bij de fractie Groep de Mos / Ouderen Partij: de aanhoudende VVD-zoektocht naar media-aandacht omtrent de invoering van betaald parkeren in Duindorp.

“Dit gedrag zou te billijken zijn als de VVD klare wijn schonk op de plek waar het helder zou moeten zijn, in de Raad, maar juist daar geven de liberalen keer op keer niet thuis als het gaat om het voorkomen van betaald parkeren in Duindorp“, aldus een getergde fractievoorzitter Richard de Mos.

Bij de behandeling van de Haagse Begroting op 13 november jongstleden diende Motie_aanhouden_betaald_parkeren(1) in die het College opriep om de invoering van betaald parkeren in Duindorp tegen te houden, tenminste totdat precies helder is of de parkeerdruk met de invoering van betaald parkeren wel wordt weggenomen en of er draagvlak bestaat onder de bewoners.

De Mos: “Ondanks al het mediakabaal stemde de VVD gewoon tegen deze motie, waardoor de invoering van betaald parkeren begin 2015 gewoon doorgang zal gaan vinden, hetgeen absoluut onwenselijk is omdat er nog veel vraagtekens bestaan over het nut van de invoering van betaald parkeren, onder andere over het tijdsvenster tussen 18 en 24 uur hetgeen geen standbezoekers zal weerhouden om te parkeren en het gebruik van de parkeergarage aan de Houtrustweg welke wel toegankelijk zal zijn voor bewoners uit de vrije sector woningen en niet voor bewoners van de sociale huurwoningen”.